Bij veel gerechten is een achterstand in het afhandelen van zaken ontstaan. Door corona zijn deze verder opgelopen. Vanaf 15 maart kunnen gerechten die daar behoefte aan hebben, ondersteund worden door een nieuw initiatief; de ‘inloopkamer’. De inloopkamer kan werkvoorraden die (te lang) op de plank liggen voor deze gerechten afhandelen. Het gaat om specifieke zaakstromen en zaaksoorten. Doordat de inloopkamer met meer focus kan werken, kan er versnelling komen in de afhandeling en krijgen rechtzoekenden sneller duidelijkheid.

De inloopkamer is binnen de Rechtspraak een landelijke voorziening die de gerechten tot 2023 kan ondersteunen en bestaat uit verschillende inloopteams. Het gaat in eerste instantie om vier inloopteams. Voor zaken van de rechtbanken (eerste aanleg) gaat dit om bestuursrecht, familierecht en civiel recht. Voor de gerechtshoven (hoger beroep) gaat dit om civiele zaken. Rechtbanken Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant, Rotterdam en Den Haag en de hoven Arnhem-Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch hebben aangegeven gebruik te willen maken van de inloopkamer.

Lees het hele bericht op www.rechtspraak.nl.

Laatste nieuws