Op 4 april 2023 is het jaarverslag over 2022 van de Hoge Raad gepubliceerd. De Hoge Raad kreeg in 2022 4490 zaken binnen. Het parket van de procureur-generaal gaf 1304 adviezen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad deed 4024 uitspraken.

In 2022 werd de mogelijkheid voor het stellen van prejudiciële vragen bij de Hoge Raad ingericht voor de strafsector. In 2022 deed de vierde kamer van de Hoge Raad - die klachten over rechters en verzoeken tot wraking van een raadsheer in de Hoge Raad behandelt - in vijf gevallen een uitspraak. In 2022 hebben de president en procureur-generaal drie inhoudelijke adviezen uitgebracht over voorgenomen wetgeving. Het betreft:

  • Advies bij het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023
  • Reactie op verzoek om zienswijze constitutionele toetsing
  • Advies conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie

In 2022 bevatten tien uitspraken een signaal aan de wetgever. In het jaarverslag worden de arresten met een signaal aan de wetgever kort aangeduid aan de hand van vier deelonderwerpen: constitutionele toetsing, uitleg en toepassing van wetgeving, de rechtsvormende taak en de rechtsbeschermende taak.

Jaarverslag Hoge Raad 2022

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws