De Hoge Raad heeft haar jaarverslag over 2021 wederom digitaal gepubliceerd. In het jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2021.

Aan de hand van beelden, woorden en cijfers biedt het jaarverslag impressies van het werk dat in 2021 is verzet. Met foto’s en eerste cijfers worden de gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit 2021 geïllustreerd. Na een korte schets van de Hoge Raad als geheel wordt in de rubriek ‘Hoge Raad’ iets over de taken van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad verteld. Specifiek wordt daar de band tussen grondrechten en de Hoge Raad belicht. Dit thema is daarnaast herkenbaar in de rubriek ’Rechtspraak’, die een terugblik bevat op rechterlijke uitspraken en conclusies uit 2021. In de rubriek ‘Hoge Raad’ wordt verder verslag gedaan van contacten van de Hoge Raad met de wetgever en van werkzaamheden van de Hoge Raad in de gelaagde rechtsorde in Europa. De taken van de procureur-generaal bij de Hoge Raad in 2021 worden belicht in de rubriek ‘Parket’. De rubriek ‘Bedrijfsvoering’ doet aan de hand van enkele thema’s verslag van samenwerking en kruisbestuiving binnen de organisatieonderdelen in 2021. Informatie over de zaaksafdoening, de formatie en de jaarrekening is te vinden onder het tabblad ‘Bedrijfsvoering’.

In de jaarverslagen van de Hoge Raad wordt steeds aandacht besteed aan de taken van de Hoge Raad in de bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling en het bieden van rechtsbescherming. Sinds 2017 geeft de Hoge Raad in het jaarverslag een overzicht van uitspraken die een signaal aan de wetgever bevatten. In 2021 heeft de Hoge Raad in tien uitspraken een signaal aan de wetgever gegeven. Dat waren er acht in 2020, vier in 2019, tien in 2018 en veertien in 2017.

Laatste nieuws