Goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen ook in 2021 centraal. Wegwerken van werkvoorraden en verkorten van doorlooptijden blijven belangrijke thema's, blijkend uit het jaarverslag van Centrale Raad van Beroep.  

 

Enkele passages uit het voorwoord van Takvor Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep: 

'2021 stond opnieuw in het teken van de organisatiedoelstellingen externe oriëntatie, het wegwerken van werkvoorraden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. De effecten van de Coronamaatregelen waren goed merkbaar. Het is voor veel medewerkers bij vlagen moeilijk geweest, maar de organisatie heeft zich ook van haar beste kant laten zien en we hebben veel geleerd. Online en hybride zittingen, thuiswerken en digitaal vergaderen zijn inmiddels meer gemeengoed geworden. Er was in het afgelopen jaar ook weer veel aandacht voor (vroege) regie en maatwerk, alternatieve en projectmatige afhandeling van zaken, digitalisering, verbetering van werkprocessen en versterking van ons personeelsbeleid.'

'Hoewel de Centrale Raad van Beroep geen kinderopvangtoeslagzaken behandelt, heeft het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag de CRvB aanleiding gegeven intern te verkennen waar we kunnen reflecteren en leren in het domein waarin de CRvB de hoogste bestuursrechter is. (...) Geconstateerd is dat de menselijke maat van oudsher onderdeel vormt van de toetsingswijze van de Centrale Raad van Beroep, maar dat voortdurende alertheid geboden is. De antenne staat dan ook ‘extra aan’.'

Tijdige rechtspraak

De Centrale Raad van Beroep heeft ook in 2021 deelgenomen aan het landelijke programma Tijdige rechtspraak. Dit programma bestaat in de kern uit drie deelprogramma’s. Namelijk: Achterstanden, Roosteren & plannen en Voorspelbaarheid.

De Centrale Raad van Beroep is in 2019 gestart met een meerjarig traject om achterstanden (werkvoorraden) weg te werken en de doorlooptijden te verkorten, onder het motto ‘Samen sneller voor burgers en bestuursorganen’. In 2019 en 2020 heeft de Raad voor het verkorten van de doorlooptijden een aantal zaken in gang gezet. In 2021 is men verdergegaan op de ingeslagen weg en is de werkvoorraad wederom gedaald, sinds 2019 heeft de Centrale Raad ongeveer 2.000 zaken weggewerkt, aldus het jaarverslag. Daarin wordt nog specifiek ingegaan op het Project 36 en op het Project afronding oude zaken. In 2020/21 zijn 753 oude zaken daarmee afgerond. In Project 36 van de werkstroom Sociale Verzekeringen (in mei 2021 gestart) was de doorlooptijd voor nieuw ingestroomde zaken eind 2021 gemiddeld 31 weken. 

De gemiddelde doorlooptijden lagen verder over het algemeen nog een stuk lager:

Per werkstroom: AVI* 71 weken • Bijstand: 92 weken • Sociale verzekeringen: 95 weken
Oud of nieuw: Nieuwe zaken (ingestroomd in 2020 of later): 73 weken • Oude zaken: 150 weken

Er waren 4.641 ingekomen zaken en de uitstroom was 5.605 zaken.

Begrijpelijke en toegankelijke rechtspraak

De Centrale Raad van Beroep is in juni 2020 gestart met GOO, een project voor het bieden van oplossingsgerichte en snelle rechtspraak in begrijpelijke taal. GOO staat voor Gericht Op Oplossing. Met name Participatiewetzaken worden behandeld. In 2021 is de CRvB verdergegaan met het project GOO. Partijen worden op een dusdanige manier uitgenodigd, dat al vóór (en niet pas in de loop of aan het einde van) de zitting bekend is of men bereid is om aandacht te besteden aan het onderliggend conflict, de belangen en mogelijke oplossingen. Daarnaast wordt voor de zitting meer tijd uitgetrokken, zodat er nog meer dan gebruikelijk aandacht is voor de menselijke maat. In 2021 waren er 10 GOO-zittingen. 

In 2021 zijn de faciliteiten voor online zittingen stap voor stap verbeterd. Eind 2021 is de Centrale Raad van Beroep gestart met online zitten via Microsoft Teams. Verder zijn in afwachting van en als voorbereiding op de (landelijke) introductie van het Digitaal Werkdossier (DWD) meer en vaker dossiers gedigitaliseerd. Het gebruik van de e-mailoplossing ZIVVER is (landelijk) geïmplementeerd. 

Lees het gehele jaarverslag hier

Laatste nieuws