De Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben op 10 november 2022 in een brief aan de minister gevraagd een rem te zetten op plaatsingen in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI).

In een JJI worden jongeren tot 23 jaar geplaatst die verdacht worden van een delict of hiervoor zijn veroordeeld. Doel is te voorkomen dat de jongeren weer in de fout gaan als ze later vrij zijn. Mede door het chronische tekort aan personeel schort het vaak aan die intensieve begeleiding. Door de interne wachtlijsten kunnen jongeren niet altijd doorstromen naar een voor hen geschikte plek want de afdelingen zijn vol. De veiligheid voor personeel en jongeren is niet op orde omdat medewerkers onvoldoende tijd hebben om de jongeren te leren kennen en hun stemming te peilen. Er hebben diverse geweldsincidenten plaatsgevonden. Verder staat de samenwerking met de scholen onder druk.

Andere keuzes jeugdstrafrechtketen nodig

De inspecties vinden het niet langer verantwoord om onder deze condities nog ‘nieuwe’ jongeren te plaatsen zolang niet kan worden voldaan aan de wettelijke vereisten waarop deze jongeren recht hebben. Plaatsing kan volgens hen pas als er minimaal een volwaardig dagprogramma is, er in elk geval twee gekwalificeerde groepsleiders op een groep staan én er geen interne wachtlijst is. De inspecties wijzen erop dat andere keuzes in de jeugdstrafrechtketen de druk op de JJI’s kunnen verlichten. Die keuzes moeten voldoen aan de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht en daarmee zowel de rechten van de jongeren als de veiligheid van de samenleving beschermen. De inspecties vragen de minister om snel met een aanpak te komen. Zij verzoeken de minister ook om een oplossing te vinden voor de 82 jongeren die al meer dan twee jaar op de externe wachtlijst staan voor een JJI. Zij adviseren de minister het budget voor JJI’s niet te verlagen mocht de bezetting tijdelijk lager zijn. De overvraagde inrichtingen hebben juist ruimte nodig om op adem te komen.

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Laatste nieuws