“Ik kreeg in de leergang Arbeidsrecht een helder overzicht van onderwerpen. Hierdoor ben ik nu in staat om de belangrijkste facetten uit het arbeidsrecht in het juiste perspectief te plaatsen en als gesprekspartner te fungeren ten aanzien van dit onderwerp!” Dit is slechts een van de vele positieve reacties die we weer ontvingen op de leergang Arbeidsrecht. Meer info.

Online informatiesessies leergang Arbeidsrecht
Woensdag 29 juni en dinsdag 30 augustus van 16.00 tot 17.00 uur organiseren we twee kosteloze online informatiesessies over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door cursusleider prof. dr. mr. Willem Bouwens die meer zal vertellen over de leergang en uiteraard uw vragen beantwoordt. Bent u erbij? Meld u hier aan.

Leergang onderwijsrecht
Tijdens deze leergang onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven krijgt u kennis van en inzicht in het onderwijsrecht. Speciale aandacht is er voor de mate en vorm waarin dit recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt. Startdatum 22 september 2022.
Meer informatie en inschrijven.
 
Cursussen voorjaar 2022
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen Gaat zeker door!
maandag 13 juni 2022 | NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5
- Actualiteiten aanbestedingsrecht Gaat zeker door!
dinsdag 21 juni 2022 | NOvA 4 PO/2PWO
- Actualiteiten WGR Gaat zeker door!
maandag 27 juni 2022 | NOvA 3 PO/3 PWO
- Actualiteiten onderwijsrecht Gaat zeker door!
dinsdag 28 juni 2022 | NOvA 4 PO

Masterclasses Aanbestedingsrecht
- Masterclass Aanbestedingsrecht II – donderdag 9 juni 2022
Thema: de interactie tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht
- Masterclass Aanbestedingsrecht III – dinsdag 27 september 2022
Thema: Rechtsbescherming bij aanbestedingen
- Masterclass Aanbestedingsrecht IV – dinsdag 15 november 2022
Thema: Het Dynamisch Aankoopsysteem (onder voorbehoud)

Actualiteitenlezingen Pensioenrecht
- Actualiteitenlezing Pensioenrecht II - woensdag 29 juni 2022
Thema: De Wet toekomst pensioenen
- Actualiteitenlezing Pensioenrecht III - woensdag 28 september 2022
Thema: Pensioenrechtspraak
- Actualiteitenlezing Pensioenrecht IV - woensdag 7 december 2022
Thema: De Wet toekomst pensioenen

Online informatiesessie leergangen najaar 2022
Leergang Specialisatie strafrecht (donderdag 23 juni van 16.00 tot 17.00 uur)
Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers (mandag 20 juni van 16.00 tot 17.00 uur)
Leergang Klimaatverandering en energietransitie (donderdag 23 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur)
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (dinsdag 28 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur)
Leergang Arbeidsrecht (woensdag 29 juni van 16.00 tot 17.00 uur)
Leergang Financieel toezichtrecht (donderdag 30 juni van 16.00 tot 17.00 uur)
Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers (donderdag 7 juli van 16.00 tot 17.00 uur)
Leergang Arbeidsrecht (dinsdag 30 augustus van 16.00 tot 17.00 uur)

Meld u hier aan voor de online informatiesessie(s).

Laatste nieuws