Het schrijven van een goed leesbare beschikking is lastig en tijdrovend. Maar het is belangrijk dat uw beschikkingen leesbaar zijn zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de juridische inhoud. In de training Helder en overtuigend beschikkingen schrijven van drs. Mascha Furth krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw beschikkingen te vergroten.

PAO vaardigheidscursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen.

In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een goed leesbare beschikking lastig en tijdrovend is. Bovendien vrezen veel juristen dat aan de juridische betekenis afbreuk wordt gedaan door te simpel taalgebruik.

Tijdens de training van drs. Mascha Furth Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw beschikkingen te vergroten. U verbetert de leesbaarheid van uw beschikking, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de juridische inhoud. Daarbij worden tips gegeven om de argumentatie en wet- en regelgeving die aan de beschikking ten grondslag ligt, zo op de lezer over te brengen dat de gedachtegang duidelijk en goed te volgen is. Door meer inzichtelijk te maken waarom een beslissing is genomen, vergroot u de overtuigingskracht en daarmee de acceptatie van de beslissing.

Start: 19 november 2020

 

VU Law Academy PAO programma najaar 2020

 

Aanbestedingsrecht

Masterclasses aanbestedingsrecht**

17 september 2020:  Masterclass aanbestedingsrecht I: Gefaseerd aanbesteden m.b.v. het twee-fasen-proces

13 oktober 2020: Masterclass aanbestedingsrecht II: Motivering van de gunningsbeslissing

26 november 2020: Masterclass aanbestedingsrecht lll

16 december 2020: Masterclass aanbestedingsrecht lV

o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

NOvA 2 PO/2 PWO | €245,- per masterclass

 

Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers**

woensdag 9 december 2020 o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

NOvA 4 PO/4 PWO | €445,-

 

Arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs**

donderdag 19 november 2020

o.l.v. mr. Willem Lindeboom

NOvA 4 PO/MfN 4 | €445,-

 

Ontwikkelingen in het ontslagrecht**

dinsdag 15 december 2020 o.l.v. prof. mr. Willem Bouwens e.a.

NOvA 6 PO/MfN 6 | €550,-

 

Bestuurs(proces)recht

 Actualiteiten WGR

maandag 16 november 2020 o.l.v. mr. Rob de Greef

NOvA 3 PO | €335,-

 

Actualiteiten omgevingsrecht**

donderdag 26 november 2020 o.l.v. mr. Jan van Oosten

NOvA 3 PO | €335,-

 

Actualiteiten bestuurs(proces)recht**

maandag 14 december 2020 o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof, mr. dr. Pim Huisman

NOvA 4 PO | €395,-

 

Burgerlijk(proces)recht

Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs** NIEUW

donderdag 1 oktober 2020 o.l.v. mr. Helen Overes, mr. Thérèse Penders

NOvA 4 PO| €395,-

 

Actualiteiten burgerlijk procesrecht en rechtspleging**

donderdag 10 december 2020 o.l.v. prof. mr. Constant van Nispen, mr. Bas van Overeem

NOvA 4 PO/KBvG 4 | €395,-

 

Contractenrecht

Opstellen en beoordelen contracten**

donderdag 12 november 2020 o.l.v. mr. Cyril Christiaans en mr. dr. Edwin van Wechem

NOvA 6 PO/KBvG 6/KNB6 | € 550,-

 

Actualiteiten contractenrecht**

datum n.n.b. o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

 

Financieel toezichtrecht

Masterclass Banking union jurisprudence** NIEUW

donderdag 24 september 2020 o.l.v. dr. Karl Philipp Wojcik en prof. dr. Bart Joosen

NOvA 3 PO | Geen kosten

 

IT & Recht

Data en AI Law**

dinsdag 3 november 2020 o.l.v. dr. Albert Bomer en prof. mr. Arno Lodder

NOvA 4 PO | € 395,-

 

Actualiteiten privacy, auteurs en internetrecht**

maandag 7 december 2020 o.l.v. prof. mr. Arno Lodder, mr. ir. Arnoud Engelfriet, mr. Joran Spauwen, Thomas van Essen

NOvA 4 PO | €395,-

 

Migratierecht

Actualiteiten vluchtelingenrecht **

dinsdag 8 december 2020 o.l.v. mr. dr. Marcelle Reneman e.a.

NOvA 6 PO/RvR | € 520,-

 

Ondernemingsrecht

Actualiteiten ondernemingsrecht**

woensdag 2 december 2020 o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink, prof. mr. Wino van Veen

NOvA 4 PO/KNB 4 | €395,-

 

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging***

donderdag 10 en 17 december 2020 o.l.v. prof. mr. Wino van Veen e.a.

NOvA 10 PO | €885,-

 

Onderwijsrecht

Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs** NIEUW

donderdag 1 oktober 2020 o.l.v. mr. Helen Overes, mr. Thérèse Penders

NOvA 4 PO| €395,-

 

Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs**

donderdag 19 november 2020 o.l.v. mr. Willem Lindeboom

NOvA 4 PO/MfN 4 | €445,-

 

Pensioenrecht

Lezingen Actualiteiten Pensioenrecht**

woensdag 30 september 2020, lezing I en II

woensdag 2 december 202, lezing lll en lV

o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens e.a.

NOvA 2 PO/ VvPJ 2 | €240,- per lezing

 

Straf(proces)recht

Actuele ontwikkelingen straf(proces)recht**

donderdag 17 december 2020 o.l.v. mr. dr. Klaas Rozemond e.a.

NOvA 4 PO | €395,-

 

Professionele vaardigheden

Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen** NIEUW

donderdag 19 november 2020 o.l.v. drs. Mascha Furth

NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5 | €475,-

 

Juridisch schrijven en argumenteren**

donderdag 3 en 10 december 2020 o.l.v. dr. Janne Maaike Gerlofs

NOvA 10 PO/KBvG 5/KNB 10 | €950,-

 

Conflicthantering voor juristen**

vrijdag 4 december 2020 o.l.v. prof. dr. Dick Allewijn

NOvA 4 PO/MfN4 | €350,-

 

Ons streven is om onze onderwijsactiviteiten op de VU te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen, zijn wij voornemens de activiteiten online te plaatsen.

 

LEERGANGEN NAJAAR 2020

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

Start: 7 september 2020 o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

 NOvA 38 PO/ prijs €4.980.-

 

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

 Start: 9 september 2020

Prijs €3.695,-

 

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid  NIEUW

start 10 september 2020 o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven

NOvA 12 PO/ prijs €2.700,-

 

Leergang Specialisatie Strafrecht

Start: 14 september 2020 o.l.v. mr. dr. Bas de Wilde

NOvA 48 PO/ prijs €4.700,-

 

Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

start 21 september 2020  o.l.v. mr. Rob de Greef

16 PWO/ prijs €1.750,-

 

Leergang Verbintenissenrecht

Start:  22 september 2020 o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

NOvA 18 PO/ prijs €2175,-

 

Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers

start 24 september 2020 o.l.v. mr. Sophie Prent en prof. mr. Chris Jansen

prijs €1.990,-

 

Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht

Start: 29 september 2020 o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink

NOvA 18 PO/ prijs €2.175,-

 

Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 

Start 1 oktober 2020 o.l.v. prof. mr. Wino van Veen

NOvA 53 PO/ prijs €5.750,-

 

Leergang Verdieping contractenrecht

Start: 26 oktober 2020 o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

NOvA 21 PO/ prijs €2.365,-

 

Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging

Start: 27 oktober 2020 o.l.v. prof. mr. Roan Lamp

NOvA 34 PO/ prijs €3.700,-

 

Leergang De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context 

Start: 30 oktober 2020 o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink

20 PWO/ €2.975,-

 

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   

Start: 10 november 2020 o.l.v. prof. mr. Dick Allewijn

NOvA 24 PO/ prijs €2.800,-

 

Leergang Sociaal Zekerheidsrecht NIEUW

Start: 12 november 2020 o.l.v. prof. mr. Willemijn Roozendaal

NOvA PO/ prijs €1.675,-

RvR erkend

 

Leergang Sport & Recht

Start: 17 november 2020 o.l.v. prof. mr. Marjan Olfers

NOvA 24 PO/ prijs €2.500,-

 

Algemene informatie over onze PAO activiteiten: leergangen en juridische PAO cursussen vindt u op de site vulaw.nl

 

Ons streven is om onze onderwijsactiviteiten op de VU te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen, zijn wij voornemens de activiteiten online te plaatsen.

Laatste nieuws