Tijdens deze praktijkgerichte online cursus Opstellen en beoordelen van contracten van mr. dr. Edwin van Wechem en mr. Cyril Christiaans wordt u door ervaren contractenrecht specialisten getraind in het beoordelen van contracten aan de hand van de eisen die hieraan volgens het Burgerlijk Wetboek worden gesteld. Waar nodig zal ook worden ingegaan op aandachtspunten in internationale verhoudingen, bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van het Weens Koopverdrag.
 

Diverse terugkerende thema’s in het contractenrecht (onderhandelingen en voorbehouden, totstandkoming, uitleg, algemene voorwaarden, ontbinding en opzegging, maar natuurlijk ook tekortkomingen, boetes en aansprakelijkheidsbeperkingen) worden aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. U zult veel “tips en tricks” krijgen die u helpen bij het opstellen en beoordelen van contracten. 

Start: 12 november 2020

Reacties oud-deelnemers
"Handige tips en aandachtspunten bij opstellen contracten."
"In korte tijd weer een deskundige update van mijn vakkennis gekregen."
"Hoog kennisniveau met duidelijke uitleg en brug met de praktijk."

ONLINE PAO-CURSUSSEN NAJAAR 2020

AANBESTEDINGSRECHT
Masterclasses aanbestedingsrecht
26 november 2020: Masterclass aanbestedingsrecht lll: Rapid Circular Contracting (RCC) in aanbestedingsrechtelijk perspectief
16 december 2020: Masterclass aanbestedingsrecht lV
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO/2 PWO | €245,- per masterclass

Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers
woensdag 9 december 2020
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 4 PO/4 PWO | €405,-


ARBEIDSRECHT
Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
donderdag 19 november 2020
o.l.v. mr. Willem Lindeboom
NOvA 4 PO/MfN 4 | €405,-

Ontwikkelingen in het ontslagrecht FYSIEK
dinsdag 15 december 2020
o.l.v. prof. mr. Willem Bouwens e.a.
NOvA 6 PO/MfN 6 | €550,-


BESTUURS(PROCES)RECHT

Actualiteiten WGR
maandag 16 november 2020
o.l.v. mr. Rob de Greef
NOvA 3 PO | €295,-

Actualiteiten omgevingsrecht
donderdag 26 november 2020
o.l.v. mr. Jan van Oosten
NOvA 3 PO | €295,-

Actualiteiten bestuurs(proces)recht
maandag 14 december 2020
o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof, mr. dr. Pim Huisman
NOvA 4 PO | €350,-

BURGERLIJK(PROCES)RECHT
Actualiteiten burgerlijk procesrecht en rechtspleging
donderdag 10 december 2020
o.l.v. prof. mr. Constant van Nispen, mr. Bas van Overeem
NOvA 4 PO/KBvG 4 | €350,-


CONTRACTENRECHT
Opstellen en beoordelen contracten
donderdag 12 november 2020
o.l.v. mr. Cyril Christiaans en mr. dr. Edwin van Wechem
NOvA 4 PO/KBvG 4/KNB4 | € 350,-

Actualiteiten contractenrecht
donderdag 3 december 2020
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen
NOvA 4 PO | € 350,-


IT & RECHT
Actualiteiten privacy, auteurs en internetrecht
maandag 7 december 2020
o.l.v. prof. mr. Arno Lodder, mr. ir. Arnoud Engelfriet, mr. Joran Spauwen, Thomas van Essen
NOvA 4 PO | €350,-

MIGRATIERECHT
Actualiteiten vluchtelingenrecht
dinsdag 8 december 2020
o.l.v. mr. dr. Marcelle Reneman e.a.
NOvA 4 PO/RvR | € 350,-


ONDERNEMINGSRECHT
Actualiteiten ondernemingsrecht
woensdag 2 december 2020
o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink, prof. mr. Wino van Veen
NOvA 4 PO/KNB 4 | €350,-

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging FYSIEK
donderdag 10 en 17 december 2020
o.l.v. prof. mr. Wino van Veen e.a.
NOvA 10 PO | €885,-


ONDERWIJSRECHT

Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
donderdag 19 november 2020
o.l.v. mr. Willem Lindeboom
NOvA 4 PO/MfN 4 | €405,-

PENSIOENRECHT
Lezingen Actualiteiten Pensioenrecht
28 oktober: Pensioen bij scheiding
2 december: PEPP
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens e.a.
NOvA 2 PO/ VvPJ 2 | €240,- per lezing


STRAF(PROCES)RECHT

Actuele ontwikkelingen straf(proces)recht
donderdag 17 december 2020
o.l.v. mr. dr. Klaas Rozemond e.a.
NOvA 4 PO | €355,-


PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen NIEUW
donderdag 19 november 2020
o.l.v. drs. Mascha Furth
NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5 | €475,-

Juridisch schrijven en argumenteren
donderdag 3 en 10 december 2020
o.l.v. dr. Janne Maaike Gerlofs
NOvA 10 PO/KBvG 5/KNB 10 | €950,-

Conflicthantering voor juristen
vrijdag 4 december 2020
o.l.v. prof. dr. Dick Allewijn
NOvA 4 PO/MfN4 | €350,-

 

Meer informatie over onze fysieke en online PAO-cursussen/ leergangen vindt u op onze site.

 

Laatste nieuws