De Nederlandse rechter behandelt incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter omgaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak (een zaak waarbij de gedaagde niet aanwezig is) binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duurt zo’n zaak van begin tot eind 19 dagen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Incassozaken van de Rechtspraak over deze procedures.

Ondanks de snelle manier waarop dit soort zaken worden behandeld, daalt het aantal incassozaken fors. Het aantal incassozaken bij de rechter in de periode 2011 – 2017 is met 38 procent gedaald. Het aantal verstekzaken is in diezelfde periode zelfs met 43 procent gedaald. Een aanzienlijk deel van deze terugloop kan verklaard worden door de hoge griffierechten die betaald moeten worden. Deze griffierechten werpen daarmee een te hoge drempel op voor mensen die hun recht willen halen. Een van de aanbevelingen van het rapport is dan ook om te komen tot een verlaging van de griffierechten.

Ook daalt het aantal rechtszaken door de opmars van incassoprocedures buiten de rechter om, zoals digitale arbitrage. Gelet op deze ontwikkeling en de toegevoegde waarde van overheidsrechtspraak boven andere vormen van afdoening of geschillenbeslechting is een van de aanbevelingen uit het rapport om bij de reset KEI voorrang aan digitalisering van de handelszaken kanton te geven en in ieder geval op korte termijn voor burgers mogelijk te maken om in kantonzaken digitaal een verweerschrift in te dienen. 

Lees verder op rechtspraak.nl of het rapport Incassozaken

Laatste nieuws