Onrechtmatige content, zoals zonder toestemming gepubliceerde naaktfoto’s, discriminatie of bedreigingen verschijnt steeds vaker op het internet. Voor slachtoffers blijkt het soms moeilijk om deze informatie weer offline te krijgen. Ze moeten complexe juridische procedures doorlopen of weten niet waar ze terecht kunnen. Een simpele oplossing bestaat niet, maar er zijn wel een aantal verbeteringen mogelijk, zo blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het WODC.

Vijftien procent van de Nederlanders heeft ervaring met schadelijke, en mogelijk onrechtmatige, content die hen persoonlijk raakt, zoals bedreigingen, privacy-inbreuken en wraakporno. Daarvan overweegt slechts 1,4 procent juridische stappen te zetten. Wie dergelijke content verwijderd wil krijgen, loopt tegen een aantal struikelblokken aan. Door de grote diversiteit aan typen content, betrokken internetdiensten en soorten schade is er echter niet één alomvattende oplossing.


Verschillende routes

Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat er enerzijds routes bestaan die relatief snel, laagdrempelig en schaalbaar zijn (zoals een melding bij een internetdienst zelf), en anderzijds procedures die optimale rechtsstatelijke waarborgen bieden zoals een proces bij de civiele rechter. Een combinatie van al deze kwaliteiten in één voorziening is echter uitgesloten. Zo is de onrechtmatigheid van een bepaalde uitlating niet in alle gevallen eenvoudig vast te stellen, en moet de vrijheid van meningsuiting ook beschermd worden, dus kan content niet zomaar verwijderd worden.


Oplossingsrichtingen

Een oplossingsrichting is het verder normeren van klachtenprocedures van internetdiensten zelf. Daarnaast kan geëxperimenteerd worden met een snelle en toegankelijke civiele procedure voor zeer spoedeisende zaken. Ook kan de informatievoorziening aan benadeelden verbeterd worden. De onderzoekers stellen dat veel winst valt te behalen met het inrichten van een centraal kenniscentrum of meldpunt waar mensen terecht kunnen voor advies over de route(s) die zij kunnen volgen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

 

Bron: www.wodc.nl/wodc-nieuws-2020/onrechtmatige-online-content.aspx

Laatste nieuws