In een enquête heeft het NGB de behoefte aan ondersteuning vanuit het NGB bij de toekomstige verplichte kwaliteitstoetsing onder de advocaten in dienstbetrekking gepeild. Het overgrote deel van hen koos voor het gestructureerd intercollegiaal overleg. Bij deze vorm van kwaliteitstoetsing spreken drie tot tien advocaten gedurende acht uur per jaar verdeeld over twee sessies met elkaar.

Het NGB heeft besloten een pilot te starten en een professionele training gespreksleiden aan te bieden. Ervaren advocaten in dienstbetrekking zijn bereid gevonden als gespreksleider op te treden tijdens de negen pilotbijeenkomsten. Zij hebben daarvoor de op maat gemaakte training gespreksleiden gevolgd.

In de bijeenkomsten staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal. Advocaten in dienstbetrekking kunnen met elkaar van gedachten wisselen over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk, zoals vragen over het gedragsrecht, het opstellen van een ontwikkelingsplan, de vormgeving van de praktijkvoering. Het doel is dat advocaten in dienstbetrekking door de kwaliteitstoetsing van elkaar leren en daardoor efficiënter en beter gaan werken.

De NOvA stelt naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2019 een kwaliteitstoetsing verplicht. Alle advocaten zijn straks gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerd collegiaal overleg is een van de drie vormen van gestructureerde feedback. Intervisie en peer review zijn de andere twee.

Het NGB, de beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen, heeft een speciale Sectie Advocaat in Dienstbetrekking. Deze biedt advocaten in dienstbetrekking de mogelijkheid ervaringen, documenten, best practices en tips met elkaar te delen. Daartoe wordt onder meer jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd. Ook biedt het NGB een model-kantoorhandboek. De sectie onderhoudt contacten met de NOvA. Bovendien is het NGB een door de NOvA erkend opleidingsinstituut, dat opleidingspunten verstrekt. Een groot deel van de cursussen die het NGB organiseert is kosteloos, buiten de contributie van € 125,- excl. BTW per jaar.

www.ngb.nl

 

Bron: persbericht NGB

Laatste nieuws