De nieuwe regels die vanaf 1 april gelden voor de lengte van processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven, zijn aangevuld met bijlagen waarin aanwijzingen voor de toepassing van de nieuwe bepalingen zijn gegeven.

De hoven kondigden vorig jaar aan dat stukken van advocaten beperkt moesten blijven tot 15 of 25 pagina’s, afhankelijk van het soort stuk. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is ontstemd en vindt dat de noodzaak van de maatregel eerst onderzocht moet worden. De Rechtspraak blijft bij zijn standpunt, maar komt wel tegemoet aan de zorgen van advocaten: zij kunnen verzoeken om een aanvullend stuk in te dienen als blijkt dat het maximum aantal pagina’s in een complexe zaak echt niet volstaat.

De Rechtspraak verwacht dat de uitvoering van dit nieuwe beleid niet op grote problemen zal stuiten, maar begrijpt de zorgen van de advocaten en wil daar zo goed mogelijk aan tegemoet komen. In verreweg de meeste civiele zaken in hoger beroep volstaat de lengte die nu wordt voorgeschreven. Als dat niet zo is, kunnen advocaten een verzoek doen om een processtuk van meer pagina’s te mogen indienen. Komt daar geen (of slechts gedeeltelijk) toestemming voor, dan kunnen ze bij het indienen van het processtuk het verzoek doen om specifieke punten, die in het processtuk zelf onvoldoende konden worden uitgewerkt, in een aanvullend stuk nader toe te lichten.
Om in de gaten te houden of de nieuwe bepalingen goed werken, zullen de hoven dat goed monitoren. Ook willen zij een aparte mailbox openen waar advocaten suggesties kunnen doen of problemen kunnen melden.

Laatste nieuws