Wie tijdens het werk vaak in aanraking is gekomen met bepaalde gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is geworden, kan per 1 januari 2023 een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Dit kan op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB).

De regeling geldt voorlopig alleen voor de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (schildersziekte). De regeling is door de overheid ingesteld om erkenning te geven aan het leed van slachtoffers van deze beroepsziekten. In 2023 bedraagt de volledige tegemoetkoming € 22.839,- netto. De uitvoering van de regeling gebeurt door het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Sinds de openstelling op 1 januari hebben zo’n 100 mensen zich aangemeld bij het ISBG. De TSB is ontstaan naar aanleiding van het rapport Stof tot nadenken. Stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning van mei 2020 van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten. De commissie was gevraagd te adviseren over een verbetering van de schadeafhandeling bij ernstige beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nu vallen nog drie beroepsziekten onder de regeling. In de toekomst worden dit er meer. Een speciale commissie zal de minister van Sociale Zaken hierover periodiek adviseren.

Bron: www.isgb.nl

Laatste nieuws