Het HvJ EU kent vanaf 1 januari 2023 aan alle nieuwe geanonimiseerde zaken tussen natuurlijke personen of tussen natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de namen niet onderscheidend zijn een fictieve naam toe.

Doel hiervan is om geanonimiseerde zaken gemakkelijker te kunnen identificeren. Op deze manier wordt het eenvoudiger om zaken te onthouden en aan te halen, zowel in de rechtspraak als in andere situaties. Fictieve namen worden niet toegekend:

  • aan prejudiciële zaken waarin de naam van de rechtspersoon voldoende onderscheidend is (de zaak krijgt dan de naam van die rechtspersoon);
  • aan rechtstreekse beroepen (het Hof blijft aan deze zaken een omschrijving toekennen, die tussen haakjes na de gebruikelijke naam van de zaak komt te staan);
  • aan verzoeken om advies;
  • aan hogere voorzieningen;
  • aan zaken voor het Gerecht.

Deze fictieve namen komen niet overeen met de werkelijke naam van een partij in de procedure en in beginsel ook niet met bestaande namen. Zij komen in de koptekst te staan en op de eerste bladzijde van het arrest, na het zaaknummer.

Generator maakt fictieve naam

Een geautomatiseerde generator kent de fictieve namen toe. De generator splitst woorden in lettergrepen en combineert die vervolgens willekeurig, zodat er fictieve woorden ontstaan. Deze procedure wordt toegepast voor alle officiële talen van de Unie.

Bron: www.curia.europa.eu

Laatste nieuws