Het College van afgevaardigden van de Nederlande Orde van Advocaten (NOvA) heeft ingestemd met een voorstel van de NOvA voor een experiment dat het voor rechtsbijstandsverzekeraars onder voorwaarden mogelijk maakt om ook niet-verzekerden bij te staan. De advocatuurlijke kernwaarde onafhankelijkheid blijft tijdens het experiment intact doordat het merendeel van de bestuurders van deelnemende rechtsbijstandsverzekeraars zelf advocaat moet zijn. Het experiment gaat in per 1 januari 2021.

Het experiment duurt maximaal vijf jaar en is onderdeel van een breder onderzoek naar een mogelijk nieuw systeem van regelgeving rond toegestane bedrijfsstructuren voor advocaten.

​Aanleiding is dat er in de maatschappij behoefte bestaat dat rechtsbijstandsverzekeraars en schaderegelingskantoren ook niet-verzekerden kunnen bijstaan. Dat betreft een groep rechtzoekenden die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand en die ook geen rechtsbijstandverzekering heeft. Zorgen over de toegankelijkheid van het rechtssysteem voor deze categorie bleek eerder uit o.a. onderzoek door juridisch dienstverlener BrandMR / SRK, uit Kamervragen en een motie van Jeroen van Wijngaarden en Chris van Dam. Ook heeft het de aandacht van de ACM en Minister Dekker voor Rechtsbescherming. BrandMR / SRK pleit er al langere tijd voor om de beperking in de Verordening op de advocatuur (Voda) - die het optreden van advocaten voor onverzekerden niet toestaat - structureel los te laten. 

Lees meer over het experiment op het website van de NOvA.

Zie ook daar voor een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden voor rechtsbijstandsverzekeraars. 

Laatste nieuws