De Europese Commissie heeft op 13 oktober 2022 een mededeling aangenomen over de handhaving van het EU-recht. De Commissie zet in de mededeling haar werkzaamheden uiteen die ervoor moeten zorgen dat het EU-recht wordt nageleefd en burgers en bedrijven overal in de EU dezelfde rechten genieten.

De Commissie heeft een aantal maatregelen ontwikkeld om de lidstaten te ondersteunen, waaronder praktische richtsnoeren, financiering en monitoring. Ook zegt de Commissie niet te aarzelen om juridische stappen te ondernemen door inbreukprocedures in te leiden, wanneer het EU-recht wordt geschonden. Hoofdpunten van de mededeling zijn:

  • Samenwerken met de lidstaten
  • Monitoring en vroegtijdige opsporing van inbreuken op het EU-recht
  • Slimme handhaving en preventie van inbreuken vanaf het begin
  • Strategische handhaving en precontentieuze procedure (EU Pilot)
  • Aanpakken van inbreuken op het EU-recht door middel van juridische stappen

Mededeling: EU-recht handhaven voor een Europa dat resultaten boekt

Bron: www.eceuropa.eu

Laatste nieuws