De Council of Bars and Law Societies of Europe wil bijdragen aan het lopende debat over de hervorming van het gerechtelijk kader van het Hof van Justitie van de Europese Unie door opmerkingen te maken over de efficiëntie van het Gerecht, de noodzaak en doeltreffendheid van de verhoging tot 54 rechters, en de verdere oprichting van gespecialiseerde kamers en / of andere structurele veranderingen.

Het hervormingsproces is in 2015 begonnen na een verordening van het Europees Parlement en de Raad om het aantal rechters bij het Gerecht te verdubbelen. Het Hof van Justitie bereidt momenteel een verslag voor over de werking van het Gerecht, dat naar verwachting vóór eind 2020 aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zal worden voorgelegd. De CCBE onderstreept het belang van het waarborgen dat alle partijen in de Europese Unie effectieve toegang tot de rechter hebben en van de kwaliteit van rechtspraak, alsook dat zaken in relatief korte tijd worden behandeld.

De CCBE erkent dat het een complexe uitdaging is waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende aspecten van de werking van het Hof, zoals de methode voor de selectie van EU-rechters door de lidstaten, de intensiteit van de toetsing door het Gerecht van beslissingen van de EU Instellingen, de kwaliteit van de hoorzittingen en actief casemanagement, zoals met goed resultaat gebruikt door de rechtbanken van bepaalde lidstaten. De CCBE pleit daarom voor een grondige en onafhankelijke toetsing door vertegenwoordigers van alle belanghebbenden van de manier waarop de EU gerechten de komende jaren onpartijdige rechtspraak van hoge kwaliteit kunnen bieden.​

 

Bron: persbericht CCBE

Laatste nieuws