De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2023 een motie van senator Veldhoen (GroenLinks) aangenomen waarin de regering verzocht wordt om een onderzoek in te stellen naar de sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten. De motie is na een hoofdelijke stemming aangenomen. 35 leden stemden voor (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop) en 34 leden stemden tegen (CDA, VVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV en SGP).

Veldhoen diende de motie in tijdens het debat over de Wet verhoging wettelijk strafmaximum doodslag. Tijdens het debat over de wet bleek dat de voorstanders van het wetsvoorstel het eens waren met de regering dat het verschil tussen het strafmaximum voor doodslag en moord verkleind moet worden. De critici waren echter van mening dat met de verhoging van één maximumstraf de balans tussen de verschillende strafmaten binnen het Wetboek van Strafrecht wordt verstoord. Om die reden diende senator Veldhoen een motie in die de regering verzoekt om onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de stapeling van wetten, waarbij in het bijzonder de gevolgen voor de effectiviteit en proportionaliteit van het strafrechtelijke sanctiestelsel worden onderzocht, zowel in Nederland als in een Europees (rechts)vergelijkend perspectief.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws