Advocaten die een minderjarige bijstaan tijdens verhoor in de piketfase krijgen vanaf 3 september 2019 een extra vergoeding voor vervolgverhoren. Dat heeft Minister Dekker (Rechtsbescherming) op 2 september besloten. Deze vergoeding bedraagt 1,5-punt per vervolgverhoor, wat ongeveer € 200,- inclusief btw is. 

Om ook van 1 juni tot en met 2 september 2019 compensatie te bieden zullen alle jeugdstrafrechtadvocaten die in die periode minderjarigen hebben bijgestaan in lichte en middelzware zaken met terugwerkende kracht voor elke zaak een extra vergoeding krijgen. Hun vergoeding wordt verhoogd tot 2,25-punt, ongeveer € 300,- inclusief btw.

Op 1 juni 2019 is de wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) in werking getreden die onder meer verplicht stelt dat een advocaat aanwezig is bij ieder verhoor van een minderjarige. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat advocaten vaker aanwezig moeten zijn bij vervolgverhoren. In veel zaken moeten advocaten dus meer werk doen voor dezelfde vergoeding. Met die toename van werkzaamheden was abusievelijk geen rekening gehouden in de nieuwe wet en deze omissie wordt nu hersteld.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws