Het College voor de Rechten van de Mens krijgt veel vragen over de maatregelen die de regering neemt om de coronacrisis te bestrijden. Mag de politie een huis binnenvallen als er een feestje lijkt te zijn? Waarom mogen mensen wel bij elkaar komen in een kerk? Dergelijke vragen vormden voor het College aanleiding om een webpagina in te richten om deze te beantwoorden.

De volgende veelgestelde vragen komen daar aan de orde: 
1. Welke vrijheidsrechten zijn in het geding?
2. Mag de regering zulke ingrijpende maatregelen treffen?
3. Hoe ver mogen de vrijheidsbeperkingen gaan?
4. Welke wetten vormen de basis voor de maatregelen?
5, Is de huidige wettelijke basis stevig en duidelijk genoeg?
6. Gaan de vrijheidsbeperkingen niet veel verder dan toegestaan volgens mensenrechtenverdragen?
7. Is (thuis)quarantaine een vorm van vrijheidsbeneming?
8. Functioneren de rechtstatelijke controlemechanismen nog voldoende?
9. Functioneert de rechtspraak nog voldoende?
10. Wie is verantwoordelijk voor het corona-beleid in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
11. Welke andere mensenrechten zijn in deze situatie van belang?
12. Welke mensenrechtelijke grenzen gelden bij het gebruik van een traceer-app?
13. Gezondheidscontroles als voorwaarde voor toegang tot gebouwen of diensten: mag dat? 

https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten

Laatste nieuws