De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking aan burgers als het Openbaar Ministerie (OM) in strafzaken een financiële beloning uitlooft voor tips. Onderzocht werd hoe burgers worden geïnformeerd in de procedure rondom het geven van tips en welke informatie zij wel en niet krijgen. Hij concludeert dat de informatieverstrekking tekortschiet.

Burgers hebben volgens de Nationale ombudsman niet altijd het gevoel dat hun inbreng serieus wordt behandeld en gewaardeerd. Terwijl het OM hen, met het uitloven van een financiële beloning, wel uitnodigt en aanmoedigt om actief informatie te delen. Voor burgers is op dit moment onduidelijk wat er gebeurt met de informatie die zij delen en hoe de tip wordt geregistreerd en beoordeeld. Ook krijgen burgers vaak geen terugkoppeling, of alleen als ze erom vragen. De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid behoorlijk omgaat met (informatie van) burgers.

Selectie- en beoordelingsproces
Opvallend is dat vooral het afgeschermde karakter van opsporingsonderzoeken gebruikt wordt om geen informatie met burgers te delen. Terwijl algemene informatie over het proces los staat van de informatie over de inhoud van onderzoeken. Het OM en de politie lijken nog onvoldoende op het netvlies te hebben dat burgers graag geïnformeerd willen worden over de procedurele aspecten van de tipgeversprocedure. Het gaat dan informatie over hoe de tipgeversprocedure is vormgegeven en wat er binnen dat proces in zijn algemeenheid met een ingediende tip gebeurt. Burgers willen geïnformeerd worden over hoe het OM of de politie met tips en het toekennen van beloningsgeld omgaat. Ze willen onder meer weten hoe het registratieproces en het selectie- en beoordelingsproces eruitziet en hoe zij te horen krijgen of ze al dan niet in aanmerking komen voor een beloning. Burgers moeten ook weten dat zij procedurele mogelijkheden hebben als zij vinden dat zij in aanmerking komen voor een beloning.

Rapport Het Openbaar Ministerie en politie informeren burger onvoldoende over tipgeversprocedure

Bron: www.nationaleombudsman.nl

Laatste nieuws