Op 21 april 2021 heeft Italië Protocol Nr. 15 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geratificeerd. Nu Italië de laatste verdragsstaat was die het Protocol nog moest ratificeren, betekent dit dat Protocol 15 per 1 augustus 2021 in werking treedt.

Met deze inwerkingtreding wordt een verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel en de margin of appreciation doctrine opgenomen in de Preambule van het EVRM. Voor de praktijk is echter belangrijker dat Protocol 15 ook een wijziging bevat van de termijn voor het indienen van een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Per 1 augustus 2021 hebben personen, NGOs of een groep van personen namelijk nog maar vier in plaats van zes maanden de tijd om na de laatste beslissing op nationaal niveau een klacht in te dienen bij het EHRM. Deze wijziging moet voor het EHRM de werkdruk verlichten (op dit moment heeft het Hof 65.000 klachten in behandeling) en er daarmee voor zorgen dat klachten sneller behandeld worden. Dit moet op zijn beurt ten goede komen aan klagers, die nu eerst wel wat moeten inleveren.

Laatste nieuws