Met de begroting voor Justitie en Veiligheid wordt in 2021 verder geïnvesteerd in een sterke rechtsstaat, voor een veilige samenleving. Speerpunten in de begroting betreffen de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, een betere toegang tot het recht, het wegwerken van de achterstanden als gevolg van de coronacrisis, investeringen in de basis en tot slot een stevigere aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Het kabinet stelt in 2021 141 miljoen euro ter beschikking voor het bestrijden van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. In de jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Er wordt ook geïnvesteerd in de groei van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT)  naar een zelfstandig team van honderden specialisten.

Daarnaast wordt met het structurele geld de komende jaren onder meer het stelsel van bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming duurzaam versterkt en geïnvesteerd in de veiligheid en weerbaarheid van cruciale beroepsgroepen die zich inzetten voor de democratische rechtsstaat, zoals lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, agenten, advocaten en journalisten.

Betere toegang tot het recht

De drempel om je recht te halen wordt verlaagd.  De online dienstverlening wordt verbeterd en sociaal advocaten krijgen ook in 2021 een tijdelijke toelage om de omslag naar het vernieuwde stelsel van rechtsbijstand mogelijk te maken. Daarnaast komt er een mediation-wet om zowel de kwaliteit als het gebruik van deze soort geschiloplossing te stimuleren en een nieuwe experimentenwet ter ondersteuning van de komst van wijk- en buurtrechters. Het Ministerie van JenV krijgt er in 2021 45 miljoen euro bij om verder te bouwen aan digitalisering binnen de strafrechtketen.

Achterstanden coronacrisis

Het kabinet heeft voor 2021 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Eind 2021 moeten deze achterstanden zijn weggewerkt in de strafrechtketen.

Investeringen in de basis

Ruim 142 miljoen euro wordt aan de begroting toegevoegd om de basis op orde te brengen dan wel houden; structureel gaat het om € 332 mln. Het leeuwendeel hiervan gaat naar DJI: het gevangeniswezen 113 miljoen euro, forensische zorg 108 miljoen euro. en tbs 38 miljoen euro.

Asielketen en overlastgevende asielzoekers

Een kleine groep asielzoekers zorgt voor overlast of criminaliteit. Het kabinet wil deze groep steviger aanpakken. Asielzoekers uit veilige landen, die relatief vaak voorkomen in de groep die zorgt voor overlast, worden in 2021 apart en versoberd opgevangen. Vanwege de aanhoudende asielinstroom en achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen komt er daarnaast 174 miljoen euro bij voor de asielketen in 2021.

 

Kijk hier voor de begroting incl toelichting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws