Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werkt aan een wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt om crimineel geld en zaken afkomstig van een misdrijf af te pakken zonder voorafgaande veroordeling voor een strafbaar feit. Voor confiscatie door de overheid is straks alleen van belang dat het Openbaar Ministerie bij de rechter aannemelijk kan maken dat het afkomstig is van een misdrijf.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de minister een wetsvoorstel voor deze zogenoemde ‘non conviction based confiscation’ (NCBC)-procedure aan. Op dit moment wordt een wetsvoorstel voor deze procedure uitgewerkt. Volgens de huidige Plukze-wetgeving is het niet mogelijk zonder een veroordeling voor een strafbaar feit crimineel vermogen af te pakken. Met de NCBC-procedure kan dat wel. Om af te pakken zijn opsporingsorganisaties en het OM nu veel menskracht en tijd kwijt in het strafproces tegen een verdachte, vooral ook als via rechtshulp met andere landen moet worden samengewerkt en als gebruik wordt gemaakt van verhullende eigendomsconstructies. De nieuwe methode draait de huidige werkwijze om: niet de persoon, maar het object staat centraal in het afpakken. Vanwege de inbreuk op het eigendomsrecht is confiscatie alleen mogelijk na een onherroepelijke rechterlijke beslissing. Daarvoor moet de overheid aannemelijk maken dat het voorwerp in verband staat met strafbare feiten. Wel worden de nodige rechtswaarborgen opgenomen, waaronder het recht op rechtsbijstand en de mogelijkheid tot het instellen van rechtsmiddelen. Daarnaast zou vergoeding van schade mogelijk moeten zijn als sprake is van onrechtmatige confiscatie. Het streven is om dit voorjaar een wetsvoorstel voor de NCBC-procedure gereed te hebben voor consultatie.

Laatste nieuws