De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juni 2023 het rapport Scherper op frauderisico’s! gepubliceerd. De AFM heeft bij 13 accountantsorganisaties in totaal 32 wettelijke controles de kwaliteit van de frauderisicoanalyse getoetst. Uit de controles blijkt dat er een scherpere frauderisicoanalyse nodig is.

De kwaliteit van de uitgevoerde stappen moet in het merendeel van de onderzochte controles worden verbeterd. De meeste frauderisicoanalyses schieten op verschillende onderdelen tekort en moeten scherper worden uitgevoerd. Scherper betekent in dit geval professioneel-kritischer en diepgaander. Overduidelijke frauderisico’s wordt in de helft van onderzochte controles niet onderkend, zoals het veronderstelde risico op fraude in de omzetverantwoording. Ook is het risico dat het management zelf fraude pleegt vaak niet specifiek gemaakt. De AFM ziet dat de stappen die nodig zijn om te komen tot een goede inschatting van de frauderisico’s wel worden doorlopen, maar dat dit vaak te oppervlakkig gebeurt. Ook wordt regelmatig beredeneerd waarom frauderisico’s er niet zijn, in plaats van dat goed wordt bekeken hoe frauderisico’s zich wel kunnen voordoen.

Scherper op frauderisico’s! - Uitkomsten onderzoek naar frauderisicoanalyse door accountantsorganisaties

Bron: www.afm.nl

Laatste nieuws