De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert een heroverweging van criteria voor landenselectie voor interlandelijke adoptie. Dat staat in een advies dat RSJ op 2 november 2022 heeft gepubliceerd.

Het kabinet kiest ervoor interlandelijke adoptie alleen mogelijk te maken voor kinderen waarvoor geen passende opvang mogelijk is in landen van herkomst. Interlandelijke adoptie wordt niet (meer) gezien als het meest duurzame instrument om het belang van deze kinderen te beschermen. De aanbevelingen van RSJ over de randvoorwaarden bij de selectie van landen voor interlandelijke adoptie zijn:

  1. Werk in de toekomst alleen nog samen met bij het Haags Adoptieverdrag (HAV), Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en Facultatief Protocol inzake kinderkoop aangesloten lidstaten;
  2. Werk vanuit een reversed-flow-benadering: adopteer alleen kinderen op verzoek van de overheid van het land van herkomst;
  3. Werk alleen samen met landen na kritische toetsing of het HAV, IVRK en Facultatief Protocol inzake kinderkoop goed worden toegepast;
  4. Selecteer landen waarbij sprake is van een open, transparante en gelijkwaardige samenwerking waarin ruimte is voor een kritische reflectie ten aanzien van het belang van het kind.

Advies toekomst interlandelijke adoptie

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws