Zorgplicht en  ziekenhuisfaillissement

In 2018 ging het Slotervaartziekenhuis met een flitsfaillissement ten onder. In twee dagen tijd werden alle patiënten ontslagen of overgeplaatst. De overhaaste afbouw van zorg resulteerde in de nodige maatschappelijke onrust na berichtgeving in de media. Dit artikel heeft tot doel om te toetsen of er in de eerste plaats gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het overplaatsen van patiënten en, zo ja, of de zorgverzekeraar en curator vervolgens gehouden zijn deze mee te nemen in hun afwegingen rondom een mogelijk faillissement.
De hoofdvraag van dit artikel luidt: wat zou, naar huidig medisch inzicht en daarmee patiëntenbelang, de zorgplicht moeten zijn van de curator en de zorgverzekeraar tijdens een ziekenhuisfaillissement?

Lees hier het hele artikel.

Het artikel is verschenen in NJB 2020/570, afl. 9. Mr. L. Brand is arts en in 2019 afgestudeerd aan de master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.


Bron afbeelding: wikimedia commons

Over de auteur(s)