Publiek geld verdelen met een burgerbegroting

Lees hier de scriptie Publiek geld verdelen met een burgerbegroting. Een onderzoek naar een zorgvuldige en efficiënte wijze om als gemeente de burgerbegroting te kunnen vormgeven en inzetten van Roel van den Berg (Masterscriptie Staats- en bestuursrecht, Universiteit Maastricht, begeleider: Ellen Hardy, beoordeling 9).

De burgerbegroting is een instrument dat kan bijdragen aan de versterking van burgerparticipatie op decentraal niveau, door burgers zelf te laten beslissen hoe een (deel van een) gemeentelijk budget moet worden besteed. In de kern is een burgerbegroting eigenlijk gewoon een nieuwe wijze van publieke geldverstrekking.

In de meeste gevallen voldoet een geldverstrekking via een burgerbegroting dan ook al snel aan het subsidiebegrip uit de Awb. Oude wijn in nieuwe zakken dus, althans zo lijkt het. De bestuursorgaanjurisprudentie van de Afdeling kan nog wel eens roet in het eten gooien. Door gebruik te maken van een privaatrechtelijk rechtspersoon als ‘doorgeefluik’ kan een gemeente namelijk gemakkelijk wegblijven bij het subsidierecht en worden de waarborgen uit de Awb omzeild.

In deze scriptie betoogt Roel van den Berg dat het negatieve imago dat aan subsidies kleeft onterecht is en dat gemeenten juist het subsidierecht moeten omarmen. Mocht een gemeente ervoor kiezen om toch de privaatrechtelijke route te bewandelen, dan doet een gemeente er in ieder geval goed aan om bij het opzetten van een burgerbegroting vooraf een duidelijk normenkader vast te stellen. Hiermee wordt rechtsonzekerheid bij burgers weggenomen. Daarnaast dient een gemeente zijns inziens sociale ongelijkheid tegen te gaan door stevig in te zetten op een toegankelijke burgerbegroting.

De scriptie wordt afgesloten met een aantal praktische aanbevelingen, waar een gemeente rekening mee kan houden bij het vormgeven en inzetten van een burgerbegroting.

Over de auteur(s)