Invest-NL: bankieren met  2,5 miljard publiek geld, welke regels gelden er eigenlijk?

De wetgever moet vooraf nadenken en zich uitspreken over de regels die moeten gelden bij de besteding van € 2,5 miljard publiek geld door Invest-NL en niet de rechter achteraf opzadelen met de keuze voor publiekrechtelijke c.q. privaatrechtelijke normering en rechtsbescherming.

Als de wetgever meent dat Invest-NL niet moet worden gehouden aan de publiekrechtelijke normen, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet normering topinkomens en dat tegen het handelen van Invest-NL geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open hoeft te staan, dan dient dat in de wet zelf te worden geregeld.

In NJB Vlog spreken Jacobine van den Brink en Willemien den Ouden met NJB over hun artikel. 

 

Afbeelding

 

Het artikel zelf kunt u hier lezen (NJB 2018/1100, afl. 22).

 

Bron afbeelding: dieKleinert / Alamy