Een bijdrage aan de strijd om het voortbestaan: de nieuwe Principles on Climate Obligations of Enterprises

De komende jaren zullen cruciaal zijn om nog een kans te hebben om klimaatrampen van onvoorstelbare omvang te voorkomen. Daarvoor is in elk geval nodig om in kaart te brengen wat landen, bedrijven en andere kernspelers rechtens moeten doen. Een internationale groep deskundigen heeft die handschoen opgenomen. De groep heeft in kaart gebracht wat overheden rechtens moeten doen en welke juridische verplichtingen bedrijven en beleggers hebben. Dat laatste is omschreven in de Principles on Climate Obligations of Enterprises. Die worden in dit artikel globaal en met zevenmijlslaarzen doorgenomen.

In NJB 2021/908, afl. 13, is het artikel 'Juridische verplichtingen van kernspelers verschenen'. Hier is de veel verder uitgewerkte digitale versie van dit artikel gepubliceerd. 

 

Afbeelding: Shutterstock

Over de auteur(s)