Controle op de bevoegdheid tot infiltratie en het moderniseringstraject van het Wetboek van Strafvordering

Op 14 april 2021 pleegde een undercoveragent zelfmoord. De rol die hij speelde gedurende het undercovertraject was onder zijn huid gaan zitten. Naar aanleiding van dit tragische voorval is de Commissie Brouwer ingesteld om de feiten en omstandigheden rondom het overlijden te onderzoeken. De Commissie kwam tot een aantal zorgwekkende conclusies. Zo ontbrak het de organisatie aan professionaliteit en werden belangrijke operationele besluiten vanuit een te beperkte oriëntatie en op een te laag hiërarchisch niveau genomen. Maar hoe zit het eigenlijk met de controle op het inzetten van  undercoverbevoegdheden en meer specifiek op de bevoegdheid tot infiltratie. Is de huidige wijze van opereren met voldoende (onafhankelijke) waarborgen omkleed of is versterking hiervan noodzakelijk?


Lees  hier  het hele artikel 'Controle op de bevoegdheid tot infiltratie en het moderniseringstraject van het Wetboek van Strafvordering' van Sophie Naber. Dit artikel verschijnt in NJB 2022/358, afl. 6.

 

Afbeelding: © Shutterstock 

Over de auteur(s)
Sophie Naber
Promovenda Open Universiteit