Begrip en acceptatie van strafvonnissen

Lees hier de scriptie Gelet op de aard en ernst van het bewezenverklaarde. Een kwantitatief onderzoek naar de kwaliteit, begrijpelijkheid en acceptatie van de straftoemeting van Eline Ernst (Masterscriptie Sociology: Contemporary Social Problems, Universiteit Utrecht, begeleider: Joris Beijersen en Henk Elffers, beoordeling: 8,5). 

In deze masterscriptie van Eline Ernst is onderzocht wat het effect is van de kwaliteit van de strafmotivering op de begrijpelijkheid en de acceptatie van de straf. Op basis van kwaliteitscriteria zijn drie vonnissen geselecteerd van rechtspraak.nl. Ingekorte versies van deze vonnissen zijn voorgelegd aan een panel van 475 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.
Uit het onderzoek komt naar voren dat een betere strafmotivering inderdaad leidt tot meer begrip en meer acceptatie. Het vonnis van de beste kwaliteit scoort aanzienlijk hoger dan de vonnissen van matige en slechte kwaliteit op begrijpelijkheid en acceptatie van de straf. Ook bestaat er een duidelijke positieve relatie tussen begrip en acceptatie.
Deze relatie is echter niet volledig, omdat er ook respondenten zijn die het wel begrijpen, maar niet accepteren. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat er vrijwel geen interactie- effecten zijn van achtergrondkenmerken op de relatie tussen kwaliteit en begrijpelijkheid en kwaliteit en acceptatie. Dit toont aan dat werken aan betere motivering loont, ongeacht de achtergrond van de respondent. Dit is een aanmoediging voor de rechtspraak om concreet aan de slag te gaan met het verbeteren van de strafmotivering door heldere kwaliteitscriteria te gebruiken in de praktijk.
Over de auteur(s)