Achter gesloten deuren

In deze bijdrage wordt de bezoekregeling verpleeghuizen getoetst aan het recht op respect voor het gezinsleven en voor het privéleven van artikel 8 EVRM. Geconcludeerd wordt dat deze bezoekregeling een vergaande inmenging vormt in het recht op respect voor gezins- en privéleven van bewoners en hun naasten. Sinds 28 april ontbeert deze inmenging een wettelijke basis in de zin van artikel 8 EVRM, en vormt daarmee een schending van het verdrag. De bestaande kaders lijken bovendien te veel uit te gaan van de gedachte dat bezoek weer mág worden toegestaan en te weinig van het besef dat bezoek ook weer móet worden toegestaan wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is met inachtneming van het besmettingsrisico.

U kunt het hele artikel hier  lezen. 

 

Afbeelding: © Vicky Hart / Getty Images

Over de auteur(s)
Nelleke Koffeman
Postdoc onderzoeker Universiteit Utrecht
Karin de Vries
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit