Ybo Buruma (1955) is sinds 1 september 2011 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Buruma studeerde criminologie en strafrecht en promoveerde in 1993 bij A.C. 't Hart in Leiden. Hij was nauw betrokken bij de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (cie. Van Traa) en het sequeel daarvan (cie. Kalsbeek) en bij de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid (cie. Vos). Hij maakte deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (2004) en was voorzitter van de (Toegangs)Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Voorafgaand aan zijn toetreden tot de Hoge Raad was hij hoogleraar straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Buruma is redacteur van het NJB.

Artikelen van Ybo Buruma

Blog
Voorkom onnodig daderschap en slachtofferschap
In verband met de preventie van misdaad moeten we onder ogen zien dat in de context van marktwerking en decentralisatie van jeugdzorg en GGZ tenminste één concreet probleem bestaat: degenen die de zorg het hardste nodig hebben krijgen die niet.
11 juli 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
De prijs van duurzaamheidsrapportages
De Corporate Sustainability Reporting Directive heeft een tomeloze ambitie en gaat ook een enorme impact krijgen.
16 mei 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Chinese lessen over rechtspraak en AI
Voor de oplossing van de overbelasting van de rechtspraak hoeven we niet te denken aan zulke grootschalige technologische ontwikkelingen als in China.
7 maart 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Redders en drenkelingen en de Europese rechtsruimte
Als lidstaten levensgevaar teweegbrengen en het door fundamentele rechten gedreven EU-agentschap daarvan wegkijkt, is het terecht dat non-gouvernementele organisaties de rol op zich nemen om het meest fundamentele recht in de Europese rechtsruimte – het recht op leven – te beschermen.
17 januari 2023 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Wettelijke hackbevoegdheden
De rapportages over de wettelijke hackbevoegdheden lijken geruststellend vanuit het oogpunt van geldend recht. Maar dat betekent niet dat het geldend recht optimaal is.
15 november 2022 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Oekraïne: rechtspraak ten tijde van oorlog
De jurisdictie van gerechten in het bezette gebied is ten dele overgeheveld naar andere rechtbanken, maar er zijn rechters die doorwerken. Levert dat dan collaboratie op?
13 september 2022 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Wensdenken over witwassen en afpakken
Het opzetten van een enorm systeem om witwassen op het spoor te komen en dan niet eens te kijken en te gebruiken wat dat systeem heeft opgeleverd is eigenlijk nog erger dan wensdenken.
14 juni 2022 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Rusland uit de Raad van Europa
Door de banden met Rusland door te snijden krijgt de regering van een supermacht geen tegen­spraak meer van een gezaghebbend instituut. Ook op het juridische slagveld is de prijs van de oorlog hoog.
5 april 2022 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Spijtbetuigingen
Mijn scepsis over de waarde van menig spijtbetuiging gaat gepaard met een relativering van het belang van het ontbreken daarvan.
8 februari 2022 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Een test voor het gezag van de Raad van Europa
Als een lidstaat zich gewoonweg onttrekt aan het gezag van het EHRM en de kernwaarden van de Rule of Law dan is er veel meer aan de hand dan onenig­heid over een specifieke regel.
7 december 2021 Vooraf Ybo Buruma