Ybo Buruma (1955) is sinds 1 september 2011 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Buruma studeerde criminologie en strafrecht en promoveerde in 1993 bij A.C. 't Hart in Leiden. Hij was nauw betrokken bij de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (cie. Van Traa) en het sequeel daarvan (cie. Kalsbeek) en bij de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid (cie. Vos). Hij maakte deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (2004) en was voorzitter van de (Toegangs)Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Voorafgaand aan zijn toetreden tot de Hoge Raad was hij hoogleraar straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Buruma is redacteur van het NJB.

Artikelen van Ybo Buruma

Blog
Een test voor het gezag van de Raad van Europa
Als een lidstaat zich gewoonweg onttrekt aan het gezag van het EHRM en de kernwaarden van de Rule of Law dan is er veel meer aan de hand dan onenig­heid over een specifieke regel.
7 december 2021 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Dode mussen: over billijkheid en recht
Rechtsontwikkeling begint meestal bij functionarissen die de burger in de ogen kijken, begrijpen dat soms een uitzondering moet worden gemaakt en zich dan gesteund kunnen weten door hun organisatie.
19 oktober 2021 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Vrouwen die geen rechter mogen worden…
Taverne moest dertig jaar wachten voor hij (postuum) gelijk kreeg en de gevestigde mannen de deur openden voor de vrouwelijke buitenstaanders. Hopelijk hoeven de huidige vrouwelijke studenten met een hoofddoek (en mannen met een keppel) minder lang te wachten.
13 juli 2021 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Tjeenk Willinks democratische rechtsorde: een praktijkgeval
Waar was het vertrouwen in het professionele oordeel van de dokter in de Astra Zeneca-casus? Over het verband tussen de problemen van de democratische rechtsorde en het denken in termen van ‘schuldigen zoeken’ en ‘afrekenen’.
25 mei 2021 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Voorlopige hechtenis: een buikpijndossier
Pijnlijk om vast te stellen dat het EHRM de Nederlandse rechtspraak in de kern verwijt bij dit soort beslissingen onvoldoende maatwerk te leveren.
30 maart 2021 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Privileges voor COVID-gevaccineerden?
We moeten met het virus en zijn mutaties leren leven, maar dat betekent niet dat het voortduren van alle inbreuken op vrijheden ‘nu eenmaal nodig is’.
9 februari 2021 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Internationaal recht en cyberspace
Waarvoor kiezen Nederland en Europa: de nationale soevereiniteit of de common good?
17 november 2020 Vooraf Ybo Buruma
Blog
Opsporing: prestatie en verantwoording
Dat de politie alles wat ze doet precies moet kunnen verantwoorden lijkt inmiddels een maatschappelijke vanzelfsprekendheid, maar zijn we daarbij niet doorgeschoten?
26 oktober 2020 Vooraf Ybo Buruma
TijdschriftNJB 33 (2020)
Het gezag van juristen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020, van Elaine Mak ‘Het gezag van de juristen; een normatieve reflectie’ (preadvies), van Mark Bovens ‘Het gezag van de juristen; een empirische verkenning’ (referent) en Job Buiting ‘Het gezag van de jurist door de lens van veranderingen in het hoger onderwijs’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 9-36, 37-64 en 65-74.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juridische beroepsethiek
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anne Ruth Mackor, ‘Juridische beroepsethiek. Over macht en moraal, softlaw en soft skills, T-vormige juristen en kansen-rechters’ (preadvies) en Jos Silvis ‘Kernwaarden voor juristen?’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 75-107 en 111-140.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juristen & digitalisering: voorbij vertrouwde grenzen
Corien Prins
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anna Berlee, ‘Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies’ (preadvies) en Eric Tjong Tjin Tai ‘Recht tussen mens en techniek’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 143-173 en 177-198.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Excuses belicht vanuit multidisciplinair perspectief
Vincent Geeraets en Rick Maas
In dit artikel worden twee empirische stellingen besproken die veelvuldig betrokken worden in het wetenschappelijke debat over excuses. De eerste claim is dat excuses niet oprecht hoeven te zijn, terwijl de tweede claim behelst dat het loskoppelen van excuses en aansprakelijkheid leidt tot minder juridische procedures. Hoewel beide claims soms met grote stelligheid naar voren worden gebracht, missen zij voldoende wetenschappelijke basis. Methodologisch is er tegen in te brengen dat bevindingen uit een andere discipline niet te snel mogen worden verabsoluteerd en dat het vruchtbaar kan zijn om niet slechts te focussen op één hulpdiscipline, zoals in dit geval de psychologie, maar dat ook inzichten uit andere disciplines, zoals de sociologie en de filosofie, waardevolle inzichten kunnen opleveren. Inhoudelijk wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden binnen het recht om betekenisvolle excuses te faciliteren, beperkt zijn. Het al te actief stimuleren van het maken van excuses leidt er al snel toe dat niet de spijtbetuiging, maar de mogelijk gunstige effecten daarvan centraal komen te staan. Excuses verworden op die manier tot een instrumenteel inzetbaar loos gebaar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 oktober 2020
Blog
Racisme en discriminatie als ‘systemische problemen’
Het gaat om burgers die opkomen tegen de alledaagse ervaring dat de (grond)wet­telijk geldende eis van gelijke behandeling voor mensen van kleur geen betekenis heeft. Alsof de rechtsorde hen heeft prijs gegeven.
7 juli 2020 Vooraf Ybo Buruma