Artikelen van Redactie

Ingezonden mededeling: Online cursus Opstellen en beoordelen van contracten
<p><img style="width: 500px; height: 200px; float: left; margin-right: 25px;" src="/media/3970/vu-law-contracten.jpg?width=500&amp;height=200" alt="" data-udi="umb://media/9428c11a2fe047d29d23bd828f23e735" /></p> <p>Diverse terugkerende thema’s in het contractenrecht (onderhandelingen en voorbehouden, totstandkoming, uitleg, algemene voorwaarden, ontbinding en opzegging, maar natuurlijk ook tekortkomingen, boetes en aansprakelijkheidsbeperkingen) worden aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. U zult veel “tips en tricks” krijgen die u helpen bij het opstellen en beoordelen van contracten. </p> <p><em>Start: 12 november 2020</em></p> <p><u>Reacties oud-deelnemers</u><br /><em>"Handige tips en aandachtspunten bij opstellen contracten." <br />"In korte tijd weer een deskundige update van mijn vakkennis gekregen." <br />"Hoog kennisniveau met duidelijke uitleg en brug met de praktijk."<br /><br /></em></p> <p><strong>ONLINE PAO-CURSUSSEN NAJAAR 2020<br /><br /></strong></p> <p><strong>AANBESTEDINGSRECHT</strong><strong><br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/lezingen-masterclasses/cursus-masterclasses-aanbestedingsrecht/index.aspx">Masterclasses aanbestedingsrecht</a><br />26 november 2020: Masterclass aanbestedingsrecht lll: Rapid Circular Contracting (RCC) in aanbestedingsrechtelijk perspectief<br />16 december 2020: Masterclass aanbestedingsrecht lV<br />o.l.v. prof. mr. Chris Jansen <br />NOvA 2 PO/2 PWO | €245,- per masterclass<br /><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actualiteiten-aanbestedingsrecht.aspx">Actualiteiten aanbestedingsrecht</a> voor juristen en inkopers<br />woensdag 9 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Chris Jansen<br />NOvA 4 PO/4 PWO | €405,-</p> <p><strong><br />ARBEIDSRECHT<br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/actualiteiten-arbeidsrecht-in-het-onderwijs.aspx">Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs</a><br />donderdag 19 november 2020<br />o.l.v. mr. Willem Lindeboom<br />NOvA 4 PO/MfN 4 | €405,-</p> <p><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Ontwikkelingen-ontslagrecht.aspx">Ontwikkelingen in het ontslagrecht</a> <strong>FYSIEK</strong><br />dinsdag 15 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Willem Bouwens e.a.<br />NOvA 6 PO/MfN 6 | €550,-</p> <p><strong><br />BESTUURS(PROCES)RECHT</strong><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actualiteiten-wgr.aspx">Actualiteiten WGR</a><br />maandag 16 november 2020<br />o.l.v. mr. Rob de Greef<br />NOvA 3 PO | €295,-</p> <p><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/actualiteiten-omgevingsrecht.aspx">Actualiteiten omgevingsrecht</a><br />donderdag 26 november 2020<br />o.l.v. mr. Jan van Oosten<br />NOvA 3 PO | €295,-</p> <p><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actualiteiten-bestuursprocesrecht-2020.aspx">Actualiteiten bestuurs(proces)recht</a><br />maandag 14 december 2020<br />o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof, mr. dr. Pim Huisman<br />NOvA 4 PO | €350,-<br /><br /></p> <p><strong>BURGERLIJK(PROCES)RECHT<br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actualiteiten-burgerlijk-procesrecht-en-rechtspleging-2020.aspx">Actualiteiten burgerlijk procesrecht en rechtspleging</a><br />donderdag 10 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Constant van Nispen, mr. Bas van Overeem<br />NOvA 4 PO/KBvG 4 | €350,-</p> <p><br /><strong>CONTRACTENRECHT</strong><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Opstellen-en-beoordelen-van-contracten.aspx">Opstellen en beoordelen contracten</a><br />donderdag 12 november 2020<br />o.l.v. mr. Cyril Christiaans en mr. dr. Edwin van Wechem <br />NOvA 4 PO/KBvG 4/KNB4 | € 350,- <br /><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actualiteiten-contractenrecht-2020.aspx">Actualiteiten contractenrecht</a><br />donderdag 3 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen<br />NOvA 4 PO | € 350,-</p> <p><br /><strong>IT &amp; RECHT<br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actualiteiten-privacy-auteurs-en-internetrecht.aspx">Actualiteiten privacy, auteurs en internetrecht</a><br />maandag 7 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Arno Lodder, mr. ir. Arnoud Engelfriet, mr. Joran Spauwen, Thomas van Essen<br />NOvA 4 PO | €350,-<br /><br /></p> <p><strong>MIGRATIERECHT<br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/actualiteiten-vluchtelingenrecht-2020.aspx">Actualiteiten vluchtelingenrecht </a><br />dinsdag 8 december 2020<br />o.l.v. mr. dr. Marcelle Reneman e.a.<br />NOvA 4 PO/RvR | € 350,-</p> <p><strong><br />ONDERNEMINGSRECHT<br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/actualiteiten-ondernemingsrecht.aspx">Actualiteiten ondernemingsrecht</a><br />woensdag 2 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink, prof. mr. Wino van Veen<br />NOvA 4 PO/KNB 4 | €350,-</p> <p><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Bedrijfsovername-en-bedrijfsopvolging.aspx">Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging</a> <strong>FYSIEK</strong><br />donderdag 10 en 17 december 2020<br />o.l.v. prof. mr. Wino van Veen e.a.<br />NOvA 10 PO | €885,-</p> <p><strong><br />ONDERWIJSRECHT</strong><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/actualiteiten-arbeidsrecht-in-het-onderwijs.aspx">Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs</a><br />donderdag 19 november 2020<br />o.l.v. mr. Willem Lindeboom<br />NOvA 4 PO/MfN 4 | €405,-<br /><br /></p> <p><strong>PENSIOENRECHT<br /></strong>Lezingen <a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/lezingen-masterclasses/lezingen-pensioenrecht/index.aspx">Actualiteiten Pensioenrecht</a><br />28 oktober: Pensioen bij scheiding<br />2 december: PEPP<br />o.l.v. <em>prof. dr. Erik Lutjens e.a.</em><br />NOvA 2 PO/ VvPJ 2 | €240,- per lezing</p> <p><strong><br />STRAF(PROCES)RECHT</strong><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Actuele-ontwikkelingen-in-het-strafprocesrecht.aspx">Actuele ontwikkelingen straf(proces)recht</a><br />donderdag 17 december 2020<br />o.l.v. mr. dr. Klaas Rozemond e.a.<br />NOvA 4 PO | €355,-</p> <p><strong><br />PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN<br /></strong><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Helder-en-overtuigend-beschikkingen-schrijven-voor-juristen.aspx">Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen</a> <strong>NIEUW</strong><br />donderdag 19 november 2020<br />o.l.v. <em>drs. Mascha Furth</em><br />NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5 | €475,- <br /><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/Cursus_juridisch_schrijven.aspx">Juridisch schrijven en argumenteren</a><br />donderdag 3 en 10 december 2020<br />o.l.v. dr. Janne Maaike Gerlofs<br />NOvA 10 PO/KBvG 5/KNB 10 | €950,-<br /><br /><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/conflicthantering-voor-juristen.aspx">Conflicthantering voor juristen</a><br />vrijdag 4 december 2020<br />o.l.v. prof. dr. Dick Allewijn<br />NOvA 4 PO/MfN4 | €350,-</p> <p> </p> <p><span><a href="https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/over-ons/fysieke_en_online_lessen/index.aspx">Meer informatie over onze fysieke en online PAO-cursussen/ leergangen vindt u op onze site.</a></span></p> <p> </p>
15 oktober 2020
Adviesrapport 'Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht'
<p>Dat staat in het <a data-udi="umb://media/c673f4e518e64e6cb87e0b171aa095b0" href="/media/3963/adviespluskolonialepluscollectiesplusenpluserkenningplusvanplusonrecht.pdf" title="Advies+Koloniale+Collecties+En+Erkenning+Van+Onrecht">adviesrapport</a> van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, dat op 7 oktober 2020 aan minister Van Engelshoven (OCW) is overhandigd.</p> <p>De adviescommissie werd vorig jaar op verzoek van de minister ingesteld door de Raad voor Cultuur. Bij brief van 15 oktober 2019 verzocht de minister de Raad voor Cultuur een onafhankelijke adviescommissie in te stellen met als opdracht:<br />- een toekomstperspectief te schetsen op de omgang met het koloniaal erfgoed in brede zin en met betrekking tot internationale samenwerking en teruggave in het bijzonder;<br />- te adviseren over een procedure voor de omgang met individuele claims op objecten uit collecties met een koloniale context.</p> <p>De Adviescommissie, onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves-Ho Kang You en met verder als ledenj Leo Balai, Brigitte Bloksma, Martine Gosselink, Henrietta Lidchi, Valika Smeulders, Hasti Tarekat Dipowijoyo en Joris Visser, heeft het uitgebreide rapport onlangs afgerond. </p> <h4>Aanbevelingen</h4> <p>In het rapport staan de volgende aanbevelingen:</p> <ol> <li>De eerste stap in de ontwikkeling van een beleid over de omgang met koloniale collecties is naar oordeel van de Commissie de erkenning dat door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, de oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden onrecht is aangedaan.</li> <li>De tweede stap is het uitspreken van de bereidheid om dit historisch onrecht, dat tot op de dag van vandaag nog als onrecht wordt ervaren, waar mogelijk te herstellen en deze bereidheid tot uitgangspunt te maken van het beleid over de omgang met koloniale collecties.</li> <li>De Commissie adviseert dat beleid vast te stellen na dit afgestemd te hebben met de landen waar Nederland langere tijd koloniaal gezag uitoefende, waaronder in ieder geval Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden.</li> <li>Als inzet voor deze gezamenlijke beleidsontwikkeling adviseert de Commissie om richting de landen waar Nederland koloniaal gezag uitoefende, de bereidheid uit te spreken tot een onvoorwaardelijke teruggave van alle cultuurgoederen waarvan met een redelijke mate van zekerheid kan worden aangetoond dat de herkomstlanden deze indertijd onvrijwillig zijn kwijtgeraakt en die vervolgens in bezit van de Nederlandse Staat zijn gekomen. Dit vanzelfsprekend voor zover het land van herkomst deze teruggave ook wenst.</li> <li>De bereidheid tot onvoorwaardelijke teruggave betekent dat het belang van het herstel van historisch onrecht bij een verzoek om teruggave niet wordt afgewogen tegen andere belangen, hoe relevant deze op zichzelf genomen ook kunnen zijn.</li> <li>De Commissie adviseert richting de herkomstlanden waar Nederland koloniaal gezag uitoefende, aan te geven dat Nederland ook bereid is om verzoeken tot teruggave in overweging te nemen van cultuurgoederen in rijksbezit waarvan de herkomstgeschiedenis niet kan worden vastgesteld of niet wijst op onvrijwillig bezitsverlies.</li> <li>De Commissie adviseert om ook verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen in rijksbezit in overweging te nemen van landen die door andere mogendheden gekoloniseerd waren. Omdat bij dergelijke verzoeken een bredere afweging aan de orde kan zijn, adviseert de Commissie daarover steeds naar redelijkheid en billijkheid en op grond van een afweging van belangen te besluiten.</li> <li>Een besluit over een verzoek tot teruggave van een cultuurgoed door het land van herkomst dient, voor zover het cultuurgoed eigendom is van de Staat, genomen te worden door de minister van OCW. De Commissie adviseert dat de minister over deze verzoeken besluit op geleide van een openbaar advies van een daartoe in te stellen onafhankelijke Adviescommissie.</li> <li>De Commissie adviseert om een Expertisecentrum Herkomst Koloniale Cultuurgoederen op te richten met als taken de verificatie van de herkomst van cultuurgoederen bij teruggaveverzoeken, het voor zover nodig doen, of laten doen, van aanvullend herkomstonderzoek, het opzetten, beheren en algemeen toegankelijk maken van een database over de herkomst van koloniale cultuurgoederen in Nederlandse musea en de deskundigheidsbevordering van musea.</li> <li>Een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van de door de Commissie geadviseerde beleidslijn, is kennis over wat er in de Nederlandse musea aan koloniale cultuurgoederen aanwezig is en over de wijze waarop deze cultuurgoederen indertijd zijn verworven. Voor de herkomstlanden is deze kennis onontbeerlijk om cultuurgoederen terug te kunnen vragen. De Commissie adviseert de minister de musea te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het doen van onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van hun koloniale cultuurgoederen en hun kennis daarover toegankelijk te maken voor de herkomstlanden.</li> <li>De Commissie adviseert de ministers van OCW, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de museale samenwerking tussen Nederland en de herkomstlanden tot onderwerp van het internationale cultuurbeleid te maken. Ook adviseert de Commissie de minister van OCW in het beleid met betrekking tot de BES-eilanden aandacht aan deze museale samenwerking te geven.</li> <li>Ten slotte: ook andere Europese ex-koloniale mogendheden zijn op dit moment zoekende hoe zij moeten omgaan met hun koloniale cultuurgoederen. De Commissie adviseert daarom om, al dan niet in Unescoverband, te investeren in de uitwisseling van kennis, ideeën en opvattingen tussen deze landen en om met gelijkgestemden naar mogelijkheden te zoeken voor meer internationale samenwerking en afstemming.</li> </ol> <p> </p> <p>Lees hier het hele rapport <a data-udi="umb://media/c673f4e518e64e6cb87e0b171aa095b0" href="/media/3963/adviespluskolonialepluscollectiesplusenpluserkenningplusvanplusonrecht.pdf" title="Advies+Koloniale+Collecties+En+Erkenning+Van+Onrecht">Koloniale collecties en erkenning van onrecht</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.raadvoorcultuur.nl/actueel/nieuws/2020/10/07/toon-bereidheid-tot-teruggave-koloniale-roofkunst" target="_blank">www.raadvoorcultuur.nl</a></p>
9 oktober 2020
Geregistreerde criminaliteit met 35 procent afgenomen in 10 jaar
<div class="intro"> <p>Het percentage slachtoffers van criminaliteit halveerde tussen 2005 en 2019. Recent, van 2017 tot 2019, daalde het percentage slachtoffers nog van 15 naar 14 procent. De geregistreerde criminaliteit nam in 2019 voor het eerst sinds 2011 weer licht toe met 4 procent. </p> <p><span>Lees het volledige rapport en bekijk de tabellen van: </span><a rel="noopener" href="https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3162-cenr-2019.aspx" target="_blank" class="external">Criminaliteit en rechtshandhaving 2019</a></p> <p> </p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://wodc.nl/wodc-nieuws-2020/cenr-2019.aspx" target="_blank">www.wodc.nl</a></p> </div>
9 oktober 2020
Blog
Ne bis in idem anno 2020
Lees hier de masterscriptie Ne bis in idem anno 2020. Duo sanctiones in idem, sed nemo debet bis vexari van Koray Akca (masterscriptie Strafrecht Erasmus School of Law, begeleider: Chantal van der Vis, beoordeling: 9.
8 oktober 2020 Topscripties Redactie
Onderzoeken maatregelen bij geweldpleging tegen publieke functionarissen
<h4>Taakstrafverbod</h4> <p>De onderzoekers van de Erasmus School of Law beoordeelden hoe bewezen verklaarde incidenten van openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak konden worden gekarakteriseerd in termen van ernst, letsel en de toerekening van het geweld aan individuele daders en zijn nagegaan hoe strafzaken zijn afgedaan waarin veroordeling plaatsvond op grond van openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak. Vervolgens is een onderscheid gemaakt tussen zaken waarin wel sprake was van letsel en zaken waarin geen sprake was van letsel. In het overgrote deel van de onderzochte zaken werd middelzwaar (78 procent) of zwaar geweld (19 procent) gepleegd. Desalniettemin was in driekwart van de onderzochte zaken geen sprake van letsel en kon het geweld in de helft van de zaken niet in zodanige mate aan de individuele dader worden toegerekend dat hem of haar ook een strafbare vorm van mishandeling ten laste had kunnen worden gelegd. In bijna driekwart van de onderzochte zaken werd uitsluitend een taakstraf opgelegd.</p> <p><strong><em>Niet proportioneel</em></strong></p> <p>Het <a rel="noopener" href="https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3104-onderzoek-taakstrafverbod.aspx" target="_blank">onderzoek</a> wees uit dat in ongeveer de helft van de onderzochte zaken het aandeel van de individuele dader niet tot een veroordeling wegens (een vorm van) mishandeling had kunnen leiden en dat deze zaken veelal met een (bescheiden) taakstraf werden bestraft. Bij een taakstrafverbod hadden deze mensen een vrijheidsstraf moeten krijgen. Volgens de onderzoekers is dat niet proportioneel. Doordat in het onderzoek vooral zwaardere zaken zijn opgenomen, is de verwachting dat dit in werkelijkheid voor meer zaken geldt. De onderzoekers concluderen dan ook dat er onvoldoende aanleiding is om openlijke geweldpleging waarbij geen letsel optreedt onder het taakstrafverbod te laten vallen indien dat misdrijf wordt gepleegd tegen een persoon in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.</p> <h4>Voorlopige hechtenis</h4> <p>In 2015 werd het mogelijk voor de officier van justitie om voorlopige hechtenis te vorderen in geval van verdenking van openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, (zware) mishandeling of vernieling begaan op een voor het publiek toegankelijke plaats, dan wel gericht tegen personen met een publieke taak, waardoor maatschappelijke onrust is ontstaan. De berechting moet dan wel binnen de termijn voor het snelrecht (binnen 17 dagen voor de rechter) plaatsvinden. Het doel hiervan is het slagvaardig aanpakken van geweld tegen personen met een publieke taak en/of in de openbare ruimte, ook in gevallen waarin de reeds bestaande gronden voor voorlopige hechtenis niet van toepassing zijn.</p> <p><strong><em>Te complexe zaken</em></strong></p> <p>Het fenomeen snelrecht (en het feit dat daarmee veelal voorlopige hechtenis gepaard gaat) wordt als zodanig door niet veel van de bevraagde officieren van justitie, rechters-commissarissen, politierechters en advocaten ter discussie gesteld. De nieuwe grond blijkt echter in een zeer beperkt aantal gevallen te worden gebruikt. Veelgenoemde redenen daarvoor zijn dat zaken vaak te complex zijn om ze binnen de termijn van het snelrecht af te doen en dat de reeds bestaande gronden voor voorlopige hechtenis al kunnen worden toegepast. Er is <a rel="noopener" href="https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3019-evaluatie-wet-uitbreiding-gronden-voor-voorlopige-hechtenis.aspx" target="_blank">volgens de onderzoekers</a> van de Universiteit Utrecht zelden sprake van een zogenoemde first offender, die een relatief makkelijk te bewijzen strafbaar feit heeft gepleegd dat binnen de parameters van de snelrechtgrond valt, maar waarop geen andere gronden voor voorlopige hechtenis van toepassing zijn en waarvoor wel een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te verwachten is. In veel gevallen van geweld tegen personen met een publieke taak of van overlastgevende misdrijven in de openbare ruimte is voorlopige hechtenis mogelijk op grond van de ‘traditionele’ gronden.</p> <p><strong><em>Toegevoegde waarde</em></strong></p> <p>De meeste betrokkenen geven in de enquête en interviews die onderdeel uitmaken van het onderzoek aan een beperkte toegevoegde waarde te zien in de ‘snelrechtgrond’. Een enkele respondent geeft aan ook fundamentele bezwaren tegen de grond te hebben in verband met de onschuldpresumptie. Bovendien stellen de onderzoekers vast dat het niet altijd duidelijk is wanneer voldaan is aan de eis van ‘maatschappelijke onrust’. Dat neemt niet weg dat veel respondenten menen dat het voor de hand ligt dat in geval van geweld tegen personen met een publieke taak aan voorlopige hechtenis wordt gedacht. Respondenten geven daarbij wel aan dat in alle gevallen maatwerk moet kunnen worden geleverd en dat het dus niet altijd ook daadwerkelijk tot onmiddellijke vrijheidsbeneming komt: ook zonder voorlopige hechtenis kan snelle berechting toegevoegde waarde hebben.</p> <p> </p> <p><em>Onderzoek taakstrafverbod: <a href="https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3104-onderzoek-taakstrafverbod.aspx">https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3104-onderzoek-taakstrafverbod.aspx</a></em></p> <p><em>Evaluatie Wet uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis: <a href="https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3019-evaluatie-wet-uitbreiding-gronden-voor-voorlopige-hechtenis.aspx">https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3019-evaluatie-wet-uitbreiding-gronden-voor-voorlopige-hechtenis.aspx</a></em></p> <p><em><strong> </strong></em></p>
2 oktober 2020
Rechtsstaat: eerste jaarverslag over de situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie
<p>Het nieuwe <a rel="noopener" href="https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en" target="_blank">verslag</a> over de rechtsstaat heeft tot doel het bestaande EU-instrumentarium met een nieuw preventief instrument uit te breiden en een inclusief debat en een rechtsstatelijke cultuur binnen de EU op gang te brengen. Het doel is alle lidstaten aan te moedigen om na te gaan hoe zij problemen kunnen aanpakken en van elkaars ervaringen kunnen leren, en te laten zien hoe de rechtsstaat verder kan worden versterkt, met volledige inachtneming van nationale grondwettelijke stelsels en tradities.</p> <p>De belangrijkste bevindingen over de situatie op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten zijn de volgende:</p> <h4>Rechtsstelsels</h4> <p>Een aantal lidstaten voert hervormingen door om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te versterken en vermindert de invloed van de uitvoerende en de wetgevende macht op de rechterlijke macht. Dit omvat ook lidstaten waar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht traditioneel als hoog of zelfs zeer hoog wordt beschouwd. Uit de landspecifieke beoordelingen blijkt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in een aantal lidstaten een punt van zorg blijft, wat in sommige gevallen tot inbreukprocedures of procedures op grond van artikel 7, lid 1, VEU, heeft geleid. Voorts is het ook een uitdaging voor de hele EU om rechtsstelsels voor het digitale tijdperk gereed te maken, waarbij de huidige pandemie een extra impuls heeft gegeven om de noodzakelijke digitale hervormingen te versnellen.</p> <h4>Kaders voor corruptiebestrijding</h4> <p>Verscheidene lidstaten hebben alomvattende corruptiebestrijdingsstrategieën vastgesteld, terwijl andere bezig zijn dergelijke strategieën op te zetten. Doeltreffende uitvoering en monitoring blijven essentieel om vooruitgang te kunnen boeken. Veel lidstaten hebben ook maatregelen genomen om hun kader voor corruptiepreventie en integriteit te versterken of zijn voornemens dit te doen, en sommige lidstaten hebben maatregelen genomen om de capaciteit van het strafrechtsysteem te versterken om corruptie te bestrijden. Tegelijkertijd is de doeltreffendheid van strafrechtelijke onderzoeken, vervolging en berechting van corruptiezaken, inclusief corruptiezaken op hoog niveau, in verscheidene lidstaten nog steeds een punt van zorg.</p> <h4>Vrijheid en pluriformiteit van de media</h4> <p>EU-burgers genieten over het algemeen een hoge mate van mediavrijheid en -pluriformiteit. Met name tijdens de coronapandemie zijn de media van essentieel belang gebleken in de strijd tegen desinformatie. Het verslag geeft echter aanleiding tot bezorgdheid over de doeltreffendheid en toereikende middelen, alsook over het risico van politisering van media-instanties in sommige lidstaten. In sommige landenbeoordelingen zijn ook gevallen aan het licht gekomen waarin ernstige bezorgdheid is geuit over politieke druk op de media. Ten slotte worden journalisten en andere personen die in de media werkzaam zijn in een aantal lidstaten geconfronteerd met bedreigingen en aanvallen in verband met hun werk, hoewel sommige landen ook praktijken hebben ontwikkeld en structuren en maatregelen hebben opgezet om journalisten te ondersteunen en te beschermen.</p> <h4><strong>Institutionele controles en waarborgen</strong></h4> <p>Institutionele controles en waarborgen vormen de kern van de rechtsstaat en zorgen ervoor dat er democratisch toezicht is op de macht die een overheidsinstantie uitoefent. In een aantal lidstaten is de aanzet gegeven tot constitutionele hervormingen om de institutionele controles en waarborgen te versterken. Veel lidstaten betrekken belanghebbenden ook stelselmatig bij dit proces en zorgen ervoor dat structurele hervormingen het resultaat zijn van een brede discussie binnen de samenleving. Tegelijkertijd blijkt uit het verslag dat buitensporig gebruik van versnelde wetgeving en noodwetgeving aanleiding kan geven tot bezorgdheid over de rechtsstaat. In de hele EU blijft het maatschappelijk middenveld een belangrijke speler bij de verdediging van de rechtsstaat, en in de meeste lidstaten is er een gunstig en ondersteunend klimaat voor het maatschappelijk middenveld. In sommige lidstaten wordt het maatschappelijk middenveld evenwel geconfronteerd met ernstige problemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wetgeving die de toegang tot buitenlandse financiering beperkt, of om lastercampagnes.</p> <h4>Noodmaatregelen in het kader van het coronavirus</h4> <p>De pandemie is nog steeds niet voorbij en in een aantal lidstaten is er nog steeds een noodtoestand van kracht of gelden er noodmaatregelen. In het verslag wordt gewezen op een aantal kwesties die in de nationale debatten aan de orde zijn gekomen, en op de juridische en politieke respons op de crisis. Het wijzigen of opschorten van de gebruikelijke nationale controles en waarborgen kan bijvoorbeeld specifieke problemen voor de rechtsstaat veroorzaken. Tegelijkertijd zijn er verschillende voorbeelden van goede praktijken waarbij uitspraken van nationale rechterlijke instanties of de betrokkenheid van ombudspersonen een positief effect hadden op de noodmaatregelen. De Commissie zal haar toezicht voortzetten totdat deze maatregelen worden afgebouwd.</p> <h4>Volgende stappen</h4> <p>Het verslag over de rechtsstaat zal als input dienen bij het bredere debat over de rechtsstaat op Europees en nationaal niveau. De Commissie ziet ernaar uit om met het Europees Parlement en de Raad de dialoog aan te gaan over rechtsstatelijke kwesties en is van mening dat dit verslag een solide basis vormt voor verdere interinstitutionele werkzaamheden.</p> <p>De Commissie nodigt de nationale parlementen en de nationale autoriteiten ook uit om dit verslag te bespreken, met inbegrip van de hoofdstukken per land, en om steun aan elkaar te vragen als aansporing om hervormingen door te voeren en een aanvaarding van Europese solidariteit. Ook belanghebbenden op nationaal en EU-niveau moeten hierbij worden betrokken.</p> <p>Op basis van de resultaten van de dialoog over de editie 2020 en op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het eerste jaar van het Europees rechtsstaatmechanisme, zal de Commissie beginnen met de voorbereiding van het verslag over 2021, en zal zij vaart blijven zetten achter dit initiatief om de rechtsstaat weerbaarder te maken in onze democratieën.</p> <h4>Achtergrondinformatie</h4> <p>Het eerste jaarverslag over de rechtsstaat is een van de belangrijkste initiatieven van het werkprogramma van de Commissie voor 2020 en maakt deel uit van het uitgebreide Europese rechtsstatelijkheidsmechanisme dat is aangekondigd in de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen. Deze benadering steunt op een nauwe dialoog met de nationale autoriteiten en belanghebbenden, waarbij alle lidstaten op een objectieve en onpartijdige wijze worden betrokken. De kwalitatieve beoordeling door de Commissie is gericht op belangrijke ontwikkelingen sinds januari 2019, waarbij een coherente aanpak wordt gewaarborgd door dezelfde methode toe te passen op alle lidstaten, zonder daarbij de proportionaliteit ten aanzien van de ontwikkelingen uit het oog te verliezen.</p> <p>Het verslag maakt deel uit van de nieuwe jaarlijkse cyclus voor de rechtsstaat - het rechtsstaatmechanisme. Het mechanisme is een jaarlijkse cyclus om de rechtsstaat te bevorderen en te voorkomen dat problemen ontstaan of voortwoekeren. Het doel is om het inzicht in en het bewustzijn van kwesties en belangrijke ontwikkelingen te verbeteren, de problemen op het gebied van de rechtsstaat in kaart te brengen en de lidstaten te helpen oplossingen te vinden met steun van de Commissie en de andere lidstaten, alsook van belanghebbenden, zoals de Commissie van Venetië.</p> <p>Het doel van het mechanisme is preventief. Het mechanisme staat los van de andere elementen van het rechtsstaatinstrumentarium van de EU en is geen vervanging van de op het Verdrag gebaseerde mechanismen waarmee de EU kan reageren op ernstigere rechtsstaatgerelateerde kwesties in de lidstaten. Deze instrumenten omvatten inbreukprocedures en de procedure ter bescherming van de fundamentele waarden van de Unie uit hoofde van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het mechanisme verschilt ook van de voorgestelde procedure voor conditionele begrotingssteun, die tot doel heeft de EU-begroting te beschermen in situaties waarin de financiële belangen van de Unie in gevaar kunnen komen als gevolg van algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in een lidstaat.</p> <p> </p> <p>Hier zijn de verslagen en landenrapporten te vinden: <a rel="noopener" href="https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en" target="_blank">https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en</a></p> <p>Over de achtergronden en methodologie van de verslaggeving kijk hier: <a rel="noopener" href="https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en" target="_blank">https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en</a></p>
2 oktober 2020
Blog
De rechterlijke toetsing van de evenredigheid van subsidiesancties: van marginaal naar indringend?
Lees hier de scriptie De rechterlijke toetsing van de evenredigheid van subsidiesancties: van marginaal naar indringend? van Sante Wagemans
30 september 2020 Topscripties Redactie
Maximumstraf doodslag van 15 naar 25 jaar
<p>Sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 wordt doodslag bedreigd met maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. In 2006 is met de Wet herijking aantal strafmaxima (<em>Stb</em>. 2006, 11) de maximale tijdelijke gevangenisstraf die als alternatief voor een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd, verhoogd van twintig naar dertig jaar. Sindsdien bedraagt de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor onder andere moord dus dertig jaar. Bij voormelde verhoging is het strafmaximum van doodslag niet opnieuw beoordeeld. Als gevolg daarvan is het verschil tussen de maximale tijdelijke gevangenisstraf van doodslag en die van moord, aanzienlijk vergroot. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het strafmaximum van doodslag te verhogen, en daarmee het ontstane zogeheten ‘strafgat’ te verkleinen.</p> <p>De strafbedreiging van doodslag moet – op zichzelf en in verhouding met in het bijzonder het strafmaximum van moord – recht doen aan de ernst van dit feit en de rechter voldoende armslag geven om een passende straf op te leggen. Signalen uit de rechtspraktijk indiceren echter dat het strafmaximum bij zeer ernstige gevallen van doodslag als knellend wordt ervaren en het verschil tussen de maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraffen voor doodslag en moord (te) groot wordt bevonden. </p> <p>De maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraffen voor moord en doodslag, en de verhouding daartussen, heeft al langer politieke aandacht. In 2016 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een onderzoek naar de wenselijkheid van een verdere verhoging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf bij moord aangekondigd (<em>Kamerstukken II</em> 2015/16, 29 279, nr. 325). In diezelfde brief is het voornemen kenbaar gemaakt om een wetsvoorstel tot verhoging van het strafmaximum van doodslag voor te bereiden. Naar aanleiding van het aangekondigde onderzoek is door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht of het verantwoord zou zijn om voor het delict moord een verdere strafverhoging door te voeren. In dit verband is ook gekeken naar de strafoplegging bij doodslag. De bevindingen zijn neergelegd in het WODC-onderzoeksrapport <a data-udi="umb://media/fe3eb0f8d4ad4601bda4aee8fa15f1db" href="/media/3944/verhoging-strafmaximum-moord.pdf" title="Verhoging Strafmaximum Moord"><em>Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig?</em></a> (2019). In reactie daarop is door het Ministerie van JenV aangegeven dat een verdere verhoging van het strafmaximum voor moord niet wenselijk is, maar dat het wel wenselijk is om door middel van een verhoging van het strafmaximum van doodslag het met moord ontstane strafgat te verkleinen, en toegezegd daartoe een wetsvoorstel voor te bereiden (<em>Kamerstukken II</em> 2019/20, 29 279, nr. 539). Dit wetsvoorstel doet die toezegging gestand en geeft tevens opvolging aan de motie-Van Wijngaarden c.s., waarin dezelfde wens tot verhoging van de strafbedreiging van doodslag tot uitdrukking is gebracht (<em>Kamerstukken II</em> 2019/20, 29 279, nr. 576) en geeft tot slot gehoor aan de genoemde signalen uit de rechtspraktijk.</p> <p><strong>Er kan tot 18 november 2020 op dit conceptwetsvoorstel worden gereageerd via <a href="https://www.internetconsultatie.nl/doodslag">www.internetconsultatie.nl/doodslag.</a></strong></p> <p> </p>
24 september 2020
Blog
Het vertrouwensbeginsel ‘nieuwe’ stijl
Lees hier de scriptie Het vertrouwensbeginsel ‘nieuwe’ stijl van Nathalie Niederer.
24 september 2020 Topscripties Redactie
Blog
Onnodig recentraliserende rechterlijke rechtsvorming
Lees hier de scriptie Onnodig recentraliserende ­rechterlijke rechtsvorming van Roel Becker.
18 september 2020 Topscripties Redactie