Artikelen van Bas de Gaay Fortman

Blog
3 november Grondwetdag
Wat we in dit land missen is een landelijke viering gericht op de band tussen natie en staat. In die lacune kan een Grondwetdag voorzien.
1 oktober 2021 Artikel Bas de Gaay Fortman
TijdschriftNJB 33 (2021)
Lessen van 25 jaar inburgering in Nederland
Kees Groenendijk, Betty de Hart en Ricky van Oers
In deze bijdrage wordt ingegaan op 25 jaar inburgering in Nederland. Wat zijn de te verwachten effecten van de nieuwe Wet inburgering, op basis van de ervaringen met het inburgeringsbeleid tot nu toe? Zijn doelen die de wetgever zich had gesteld bereikt, welke neveneffecten zijn opgetreden en wat kunnen we op basis daarvan zeggen over de te verwachten effecten van de nieuwe wet? De conclusies zijn niet mals. De selectieve en uitsluitende werking van de Wet Inburgering zal blijven voortbestaan en worden versterkt. Een aanzienlijk deel van de inburgeringsplichtigen zal vanwege de inburgeringsplicht in hun eerste jaren in Nederland worden opgezadeld met een aanzienlijke schuld. De zwaarste lasten blijven op de zwakste schouders rusten. Nederland zal binnen de EU een uitzonderingspositie blijven innemen. Het inburgeringsbeleid geldt niet voor alle immigranten, waardoor een groot deel van de nieuwkomers niet wordt gestimuleerd de taal de leren.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De toekomst van de jurist begint op de basisschool
Miek Smilde
Vorig jaar bracht de Nederlandse Juristenvereniging een bundel preadviezen uit over de toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst. De bundel werd uitgebreid besproken in NJB 33 van 2020. Het gelijknamige congres kon echter geen doorgang vinden wegens de destijds geldende coronamaatregelen. Een jaar later viert de vereniging op 8 oktober alsnog het 150-jarige bestaan van de vereniging. Aan de vooravond daarvan voerde Miek Smilde een rondetafelgesprek met de scheidend voorzitter van de vereniging Rien den Boer, zijn opvolger Jaap Polak en twee juristen van de volgende generatie, Fatma Çapkurt en Niels Pannevis.

[verder lezen in NAVIGATOR]

3 november Grondwetdag
Bas de Gaay Fortman
Onbekend, maar niet onbemind. Deze schijnbare tegenstelling bepaalde tot voor kort de houding van Nederlanders tegenover hun grondwet. Werd burgers gevraagd of ze die belangrijk vonden dan zei een overgrote meerderheid ‘ja’. De meesten konden ook toevoegen waarom: het is de grondslag van ons land. Democratie en recht. Maar kenden ze die dan? Nee, eigenlijk niet. Op 3 november 2023 bestaan vanaf de grondwet van 1848 de instituties en basisnormen die eendracht en een rechtvaardig bestuur kunnen dragen in ons land precies 175 jaar. Om dat in het hele land tot een volksfeest te maken wil de stichting Grondwetcampagne 2023 overal en op alle niveaus initiatieven stimuleren om van die 175 jaar Grondwet een daadwerkelijke nationale viering te maken. In de aanloop naar die dag zal de campagne zijn gericht op publieke zichtbaarheid van de Grondwet in toepasselijke situaties en verbeelding van aansprekende teksten en illustraties voor onderwijs en vorming.

[verder lezen in NAVIGATOR]

29 september 2021