De Academie voor Wetgeving & Overheidsjuristen organiseert, samen met vele andere instituties, van dinsdag 30 mei tot en met zaterdag 3 juni 2023 de Week van de Rechtsstaat. Deze week is bedoeld om aandacht te vragen voor de waarden en de instituties van onze democratische rechtsstaat. Onder het thema ‘De toekomst van onze rechtsstaat’ worden die week allerlei lezingen voor professionals (rijksambtenaren, rechters, wetenschappers enz.) georganiseerd over actuele onderwerpen die de rechtsstaat betreffen. Het programma voor professionals treft u aan op de website. De Academie nodigt bovendien studenten en promovendi uit om deel te nemen aan een essaywedstrijd. Schrijf een essay van maximaal 1500 woorden over het thema ‘Weerbare rechtsstaat voor een veerkrachtige samenleving’. Dit thema kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, zoals bestuurskundig, historisch, juridisch, politicologisch, bestuurskundig of sociologisch. Zaterdag 3 juni wordt de week afgesloten met een Rondje Rechtsstaat waaraan iedereen, van jong tot oud, mag deelnemen. 

Programmamanager is mr. dr. Monique Wesselink, m.wesselink@acwet.nl. Inzendingen voor de essaywedstrijd dienen voor 1 april 2023 binnen te zijn op stichtingrechtenoverheid@acwet.nl