Vooraf Tom Barkhuysen

De hobbelige weg naar een open overheid

Lees hier het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb
  • De wetgever als Zeeuws Meisje
  • Demonstratieverboden voor coronabeleidscritici erbarmelijk onderbouwd
Laatste nieuws

30 maart 2023

Kennis over het delinquente gedrag van meisjes en de aanpak daarvan is nog beperkt. Meer kennisontwikkeling kan bijdragen aan een gelijkwaardiger strafrechtproces voor meisjes en jongens.

30 maart 2023

Alle Nederlandse commissarissen van bedrijven zijn uitgenodigd om zich bij het initiatief aan te sluiten, met als doel hen te ondersteunen hun bedrijven te stimuleren ‘Paris proof’ te worden.

29 maart 2023

De eiseressen hebben de rechtbank er niet van weten te overtuigen dat de verjaring voor hen als groep moet worden doorbroken.

29 maart 2023

Uber heeft de werknemer een aanmerkelijk groter aantal uren laten werken dan op grond van de Arbeidstijdenwet is toegestaan en heeft niet voldaan aan haar zorgplicht.

28 maart 2023

Volgens het kabinet wordt met dit wetsvoorstel het voor gemeenten aantrekkelijker om te investeren in opvanglocaties die voor langere tijd beschikbaar zijn.

28 maart 2023

Doel van de Ratz is om burgers die anderszins niet of niet goed geholpen (kunnen) worden, zo snel mogelijk van rechtshulp voorzien.

Nieuwste blogs
De wetgever als Zeeuws Meisje. Over misplaatste zuunigheid bij de voorgenomen  verruiming van bezwaartermijnen in het bestuursrecht
De wetgever als Zeeuws Meisje. Over misplaatste zuunigheid bij de voorgenomen verruiming van bezwaartermijnen in het bestuursrecht

30 maart 2023 Tijn Kortmann

Dit is een ronduit slecht onderbouwd voorstel en vermoedelijk gewoon een slecht voorstel tout court.

De hobbelige weg naar een open overheid
De hobbelige weg naar een open overheid

28 maart 2023 Tom Barkhuysen

Al met al is er heel veel ambitie tot meer openbaarheid gesneuveld terwijl er nog steeds de nodige zorgen bestaan als het gaat om de openbaarheid van overheidsinformatie en de cultuur daaromtrent binnen de overheid.

‘Leemte’ in regeling beloning curatoren jaagt kwetsbare personen én de maatschappij op hoge kosten!
‘Leemte’ in regeling beloning curatoren jaagt kwetsbare personen én de maatschappij op hoge kosten!

23 maart 2023 M.C.M. Klomberg, G.F.A.M. de Graauw

Het kan niet zo zijn dat de onder bewind of curatele gestelde bijna € 1.000 moet betalen omdat de bewindvoerder op eigen initiatief stopt en zijn dossiers overdraagt aan een opvolger.

De eeuwigdurende overeenkomst
De eeuwigdurende overeenkomst

21 maart 2023 Coen Drion

Zou het met de intrinsieke sterfelijkheid van de mens samenhangen dat vraagtekens kunnen rijzen omtrent de rechtsgeldigheid van een eeuwigdurende afspraak? Of vloeit zo’n twijfel voort uit de wetenschap dat alles nu eenmaal steeds verandert?

Aankomende evenementen
Movies that Matter festival + vrijkaartjes

van vrijdag 24 maart t/m zaterdag 1 april 2023

Levenslang en dan...

vrijdag 31 maart 2023

Recht en verlies van moraliteit

vrijdag 31 maart 2023

Yezidis in het licht

zaterdag 1 april 2023

Wanneer is rijk, rijk genoeg?

maandag 3 april 2023

Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Plaatsvervangend leden College voor de Rechten van de Mens (belast met oordelende taak gelijke behandeling)