Vooraf Tom Barkhuysen

Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog

Lees hier het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Een tijdelijke Cyberwet maakt nog geen sleepwet
  • Het negeren van huiselijk geweld is een systeemfout bij de aanpak van ‘complexe’ scheidingen
  • Op zoek naar rechtsstatelijke cultuur
  • Wolf in schaapskleren?
  • Geen onderbouwing, geen nieuwsgierigheid, geen ambitie
Laatste nieuws

1 december 2022

In een andere uitspraak oordeelde RvS dat het afschaffen van de bestuurlijke dwangsom in asielzaken niet in strijd is met het Europese beginsel van effectieve rechtsbescherming.

1 december 2022

De rechtbank oordeelt dat de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie weliswaar inbreuk maakt op het eigendomsrecht, maar dat die inbreuk niet onrechtmatig is.

1 december 2022

De extra staatskosten van de afzonderlijke behandeling van complexe slachtofferclaims wordt geraamd op 4 miljoen euro tot 34 miljoen euro.

1 december 2022

Volgens de Raad is het risico van de nadruk op toezicht, handhaving en sanctionering dat het begrip ‘integriteit’ te vergaand wordt gejuridiseerd.

1 december 2022

Zowel College voor de Rechten van de Mens als het COA vinden dat de spreidingswet helpt, maar dat heldere kaders ontbreken. Het voorstel moet duidelijker en beter worden uitgewerkt.

1 december 2022

De statuten van de BV maken winstuitkeringen aan de commerciële aandeelhouder mogelijk, waarmee het ziekenhuis niet aan de eisen voor vrijstelling voldoet.

Nieuwste blogs
Verblijfsrechten voor Surinaamse oud-Nederlanders
Verblijfsrechten voor Surinaamse oud-Nederlanders

1 december 2022 Kees Groenendijk, Maarten den Heijer

In deze oproep, ondertekend door 15 hoogleraren, wordt gepleit voor een regeling voor langdurig verblijvende Surinaamse oud-Nederlanders.

Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog
Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog

29 november 2022 Tom Barkhuysen

Burgerdoelen mogen niet bewust worden geraakt. Maar ook het in zekere zin per ongeluk raken van burgerdoelen komt in veel gevallen voor rekening van de betrokken militairen.

MH17: hoe zit het met de overige procedures?
MH17: hoe zit het met de overige procedures?

25 november 2022 Annick Pijnenburg, Stefanie Jansen-Wilhelm

Ondanks de grote waarde van de veroordeling van drie verdachten voor het neerhalen van MH17, zijn dit ‘slechts’ drie van de vele betrokkenen. Hoe staat het met de andere lopende procedures?

Aankomende evenementen
Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Medewerker(s) wetenschappelijk bureau sectie straf
Advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten
Medewerkers wetenschappelijk bureau sectie civiel