Wetsvoorstel (12-05-2020) houdende regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelspoedwet COVID-19) 

—Dit (spoed)wetsvoorstel beoogt in verband met de uitbraak van COVID-19 een aantal spoedvoorzieningen en wetswijzigingen te realiseren. Het betreft de volgende onderwerpen:

  1. een tijdelijke voorziening voor deurwaarders om exploten o.g.v. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de bus te doen i.p.v. in persoon uit te reiken (artikel 1); 
  2. een tijdelijke wijziging voor ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties om o.g.v. de Loodsenwet tijdelijk op elektronische wijze te kunnen deelnemen (artikel 2); 
  3. een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Invorderingswet 1990 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente (artikelen 3, 4 en 5);
  4. een permanente wijziging van de Luchtvaartwet BES om voor de burgerlijke luchtvaart verboden gebieden bij ‘Notice to Airman’ (NOTAM) bekend te maken (artikel 6).

Kamerstukken