Besluit van 9 september 2022, Stb. 2022, 353

Besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid en enige andere technische wijzigingen

—Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft geconstateerd dat de verhouding tussen Verkeer en Techniek in het theorie-examen aangepast moet worden om een examen te krijgen dat zich nog meer richt op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast is het belangrijk om het onderdeel Techniek beter te laten aansluiten op de (beroeps)praktijk. Ook constateerde het CBR dat kandidaten steeds vaker kiezen voor een hele korte examentraining, waarbij zij vooral trainen op antwoorden en examenvragen zonder kennis te hebben van de bijbehorende lesstof. Dit besluit heeft tot doel het invoeren van een vernieuwde examenstructuur van examens voor de rijbewijscategorieën C1, C, D1 en D en de vakbekwaamheid.

De diverse onderdelen van dit besluit treden op verschillende momenten in werking.