Besluit van 08-12-2020, Stb. 2020, 525

Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming in verband met de aanpassing van de vergoedingen van de voorzitter en de overige leden van de Raad

—Sinds 2019 voert de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) een herstructurering in de taakverdeling door. Deze herstructurering heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van de vergoedingen voor de voorzitter en overige (buitengewone) leden van de RSJ. Daarop ziet dit besluit. Artikel 4, eerste lid, van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015 bepaalt dat de Raad uit de andere leden dan de voorzitter ondervoorzitters kan aanwijzen. Deze ondervoorzitter kan de taak van voorzitter van de Afdeling Advisering op zich nemen. Ook zijn vergoeding wordt met deze wijziging vastgelegd.

Inwerkingtreding met ingang van 17-12-2020.