Besluit van 08-12-2020, Stb. 2020, 526

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen

—Dit besluit regelt de jaarlijkse indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen (Pro Justitia-rapporteurs) voor werkzaamheden die op grond van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 worden uitgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden deze tarieven jaarlijks geïndexeerd. Voor het kalenderjaar 2021 worden de tarieven verhoogd met 3,4% ten opzichte van de tarieven over het kalenderjaar 2020.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2021.