Wet van 01-12-2021, Stb. 2021, 602

Wet houdende goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Stb. 2021, 392) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19)

Door het aannemen van deze wet is het kb van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 392) goedgekeurd.

Inwerkingtreding met ingang van 14-12-2021.

Kamerstukken