Besluit van 7 juli 2022, Stb. 2022, 298

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2261 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PbEU 2021, L 455) (Besluit implementatie richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe’s)

—In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) wordt geregeld dat een beheerder van een icbe voor elke icbe waarin door hem deelnemingsrechten ­worden aangeboden aan niet-professionele beleggers, het essentiële-informatiedocument opstelt. Een beheerder van een icbe die deelnemingsrechten in een icbe aanbiedt aan uitsluitend professionele beleggers stelt de essentiële beleggers­informatie op en verstrekt die beleggersinformatie aan professionele beleggers. Echter de beheerder kan ervoor kiezen om het essentiële-informatiedocument op te stellen en te verstrekken aan professionele beleggers. In dat geval hoeft de beheerder geen essentiële beleggersinformatie op te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.