Het Weekblad van het Regt is voor iedereen volledig digitaal te lezen en te doorzoeken. Met financiële steun van het Fonds Academisch Erfgoed Maastricht zijn alle 13.865 Weekbladen door de Universiteit Maastricht gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

Het Weekblad kan doorzocht worden op jurisprudentie, weekbladnummer of datum, een trefwoord of op register. De teksten zijn gescand en omgezet in optisch leesbare karakters. Deze omzetting is niet altijd exact door oud-Hollands taalgebruik, artefacten, en beschadigingen waardoor fouten optreden. Er is gebruik gemaakt van fuzzy search techniek die deze fouten omzeilt door niet alleen exact te zoeken, maar ook op gelijkenissen. Het Weekblad van het Regt is een verzamelwerk voor jurisprudentie. Het verscheen tussen 1839 en 1943. De arresten en rechtbankvonnissen werden grotendeels woordelijk geciteerd, met soms een korte annotatie. Het Weekblad geeft een goed inzicht in de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de periode 1839-1943.

Laatste nieuws