Tijdens deze cursus van VU Law Academy wordt de actuele stand besproken van zaken met betrekking tot de opvang en het verblijf van Oekraïners in Nederland, in het licht van deze richtlijn Tijdelijke bescherming.

Deze cursus is bedoeld voor advocaten, medewerkers van gemeenten, de IND, rechtbanken, NGOs, de overheid en de rechtelijke macht en alle anderen die te maken hebben met opvang en verblijf van Oekraïners in Nederland.
Datum + tijd: 31 maart van 15.30 – 17.30 uur.


Cursussen voorjaar 2022
-
Implementatie Tijdelijke Bescherming voor Oekraïners
donderdag 31 maart 2022 | NOvA 2 PO
- Actualiteiten AVG
dinsdag 7 juni 2022 | NOvA 4 PO
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
maandag 13 juni 2022 | NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5
- Juridisch schrijven en argumenteren
donderdag 9 en 16 juni 2022: fysiek | NOvA 10 PO/KNB 10
vrijdag 10 en 17 juni 2022: online | NOvA 10 PO/KNB 10
- Penitentiair recht
dinsdag 14 juni 2022 | NOvA 4 PO
- Actualiteiten aanbestedingsrecht
dinsdag 21 juni 2022 | NOvA 4 PO/2PWO
- Actualiteiten bestuursrecht/ bestuursprocesrecht
woensdag 22 juni 2022 | NOvA 4 PO/4 PWO
- Actualiteiten WGR
maandag 27 juni 2022 | NOvA 3 PO/3PWO
- Actualiteiten onderwijsrecht
dinsdag 28 juni 2022 | NOvA 4 PO

Masterclasses Aanbestedingsrecht
- Masterclass Aanbestedingsrecht II – donderdag 9 juni 2022
Thema: de interactie tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht
- Masterclass Aanbestedingsrecht III – dinsdag 27 september 2022
Thema: volgt
- Masterclass Aanbestedingsrecht IV – dinsdag 15 november 2022
Thema: volgt

Actualiteitenlezingen Pensioenrecht
- Actualiteitenlezing Pensioenrecht II - woensdag 29 juni 2022
Thema: De Wet toekomst pensioenen
- Actualiteitenlezing Pensioenrecht III - woensdag 28 september 2022
Thema: Pensioenrechtspraak
- Actualiteitenlezing Pensioenrecht IV - woensdag 7 december 2022
Thema: De Wet toekomst pensioenen

Overzicht VU leergangen voorjaar 2022
Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
Start 12 april 2022
o.l.v. mr. dr. Yannick van den Brink

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Start 10 mei 2022 | NOvA 24 PO
o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink

Leergang Verbintenissenrecht
Start 10 mei 2022 | NOvA 18 PO
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Sociaal zekerheidsrecht
Start 12 mei 2022 | NOvA 21 PO
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Start 19 mei 2022 | NOvA 15 PO/ 15 PWO
o.l.v. prof. mr. Sjoerd ZijlstraLaatste nieuws