Onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) hebben in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een verkennend onderzoek verricht naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnen/moeten verhouden. 

De centrale vraagstelling luidde: Wat zijn vanuit een perspectief van juridische aanvaardbaarheid de kansen en risico’s verbonden aan blockchaintechniek?

Kansen, risico's en mogelijkheden

Blockchain is een fenomeen dat zich in recente jaren op een grote publieke belangstelling mag verheugen. Het is een innovatieve techniek die een aanvulling kan vormen op het internet om het mogelijk te maken partijen die elkaar niet kennen of (volledig) vertrouwen met elkaar zaken te laten doen. Blockchain technieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het open karakter van de blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, controleerbaarheid en legitimiteit van allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou blockchain vele intermediairs die als een trusted third party functioneren overbodig kunnen maken en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk kunnen maken.

Dit onderzoek beoogt een kader te ontwikkelen voor de aanvaardbaarheid van blockchain vanuit juridisch perspectief. Dit kader biedt een biedt de mogelijkheid om de kansen en risico’s die blockchains bieden met elkaar in verband te brengen en zo het inzicht te vergroten in de mogelijkheden voor het benutten van de kansen die blockchain technologie burgers, bedrijven en overheden biedt en voor het beheersen van risico’s en aandachtspunten in het licht van toekomstige wetgeving.

Conclusie: wees kritisch en nauwkeurig

Het rapport is kritisch over blockchains. Dat neemt niet weg dat waar blockchain kansen biedt die aangegrepen moeten worden. Blockchain blijkt evenwel niet het geneesmiddel tegen alle kwalen te zijn en met name permissionless blockchains hebben bijwerkingen. Het is belangrijk bij het overwegen van nieuwe blockchain projecten om eerst een goede probleemanalyse te maken en nauwkeurig te bezien of een blockchain voor de geidentificeerde problemen een oplossing biedt. Als dit het geval is dan biedt het in dit onderzoek uitgewerkte kader een eerste handvat om juridische randvoorwaarden in kaart te brengen en er zo een maatschappelijk verantwoorde innovatie van te maken.

 

Blockchain en het recht. Een verkenning van de reguleringsbehoefte. Maurice Schellekens, Eric Tjong Tjin Tai, Wesley Kaufmann, Femke Schemkes en Ronald Leenes. (Samenvatting

Meer informatie op WODC.nl

 


Laatste nieuws