Ondermijning rechtsgevoel

De begrijpelijke verontwaardiging over de uitspraak van de Roermondse rechtbank in de zaak tegen een Poolse seizoenarbeider, 120 uur werkstraf weegt nu eenmaal niet op tegen drie dodelijke slachtoffers, had voorkomen kunnen worden. Daarvoor had de rechtbank zichzelf de vraag moeten stellen of door het vonnis ons rechtsgevoel en daarmee ons geloof in de democratische rechtsstaat niet om zeep wordt geholpen. Zolang justitie die vraag laat liggen, zal het vertrouwen in onze rechtspraak blijven afnemen, met alle consequenties van dien.

Over de auteur(s)