Ton Hartlief (1966) advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (sinds 2001). Voordien is hij onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Artikelen van Ton Hartlief

Blog
Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen 2.0
Dat we een leerstuk helemaal verkeerd hebben aangepakt, horen we niet vaak. Bij de aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen is dat echter het geval.
10 november 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Coronaclaims in de (medische) zorg
Een Coronafonds voor de (medische) zorgsector: een wenkend perspectief?
15 september 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Insolventierecht in nood
Het voorkómen van coronafaillissementen van gezonde ondernemingen is een nobel streven, maar betalingsuitstel voor de ene onderneming, kan de andere juist in problemen brengen (met mogelijke domino-effecten).
16 juni 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Gouden koorden
Hier zijn we de samenleving niet meer overeind aan het houden, hier is de inzet, bijna ongemerkt, niet langer behoud van de huidige maatschappij maar inrichting van een post-corona-samenleving.
28 april 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Aansprakelijkheidsrecht in de polder
Het zijn twee hoofdpijndossiers: de afwikkeling van Groningse aardbevingsschade en de afhandeling van beroepsziektenclaims. Op beide fronten is nu sprake van beweging, maar dan wel ‘op zijn Hollands’.
3 maart 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
De zaken die ertoe doen
In deze tijd van informatiebubbels zijn de reacties op het Urgenda-arrest voorspelbaar: goed lezen en echt luisteren is er niet bij, overtuigd raken door een ander dus evenmin.
7 januari 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Koop als gids voor het contractenrecht?
Het contractenrecht zou veel meer (digitaal) dienstverleningscontractenrecht moeten worden.
18 november 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Grenzen aan de groei
Waar het in 1995 ging om aanpassing van het privaatrecht aan schaalvergroting en massalisering, gaat het inmiddels ook om grootschalige verandering door het privaatrecht.
23 september 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Het Huis van de toekomst
Voor het Huis van de toekomst moet het goederenrecht in de steigers.
24 juni 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Zzp’ers tussen vrijheid en bescherming
Rechtvaardigt het neutraliseren van de sociale tijdbom een groter offer van de vrijheid?
6 mei 2019 Vooraf Ton Hartlief